Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Autorské honoráre a zdanenie v roku 2017

Business woman
Thinkstock
29. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Slobodné povolania sa tešia čoraz väčšej obľube a najmä v súvislosti s nimi sa objavujú príjmy na základe autorských zmlúv. Prečítajte si, ako je to v roku 2017 so zdaňovaním autorských honorárov, na čo nezabudnúť a kde sa prípadne dá niečo legálnym spôsobom ušetriť.

V článku nájdete riešené príklady, na ktorých si vysvetlíme zdanenie autorských honorárov cez daňové priznanie, ale aj zrážkovou daňou.

 
Odporúčame ebook:

Aktívny či pasívny príjem

Prvým krokom pri zdanení autorského príjmu je určenie, či ide o aktívny alebo pasívny príjem.

Aktívny a pasívny príjem si bližšie rozoberieme v časti pre členov klubu:

Ak ide o vytvorenie diela daňovníkom, jedná sa o aktívny príjem. V prípade, že ide len o rozširovanie diela, je to pasívny príjem. Najdôležitejším rozdielom medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami je uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Ďalším rozdielom je, na základe akého typu zmluvy sa dané príjmy dosahujú:

  • aktívne príjmy – na základe zmluvy o vytvorení diela alebo umeleckého výkonu,
  • pasívne príjmy – na základe licenčnej zmluvy.

Samozrejme, medzi aktívne aj pasívne príjmy patria tiež ďalšie druhy príjmov (prispievanie do novín a časopisov, príjem z vydania literárneho diela), avšak najčastejšie ide práve o príjmy podľa vyššie uvedených zmlúv.

Dôsledné rozlíšenie príjmu na základe zmluvy je dôležité aj v prípade možnej daňovej kontroly. Ak daňovník nepreukáže, o aké príjmy ide, tie môžu byť následne preklasifikované a v prípade aktívnych príjmov môže vzniknúť povinnosť doplatiť aj zdravotné a sociálne odvody. V dnešnom článku sa zameriame na aktívne príjmy.

Zdanenie aktívnych príjmov

Aktívne príjmy sú podľa zákona príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Ďalej sú to príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

V tejto časti si povieme, akými spôsobmi sa zdaňujú aktívne príjmy:

Aktívne príjmy z práce autorov sa zdaňujú v zásade dvoma možnými spôsobmi:

  1. zdanenie prostredníctvom podania daňového priznania na konci zdaňovacieho obdobia,
  2. zdanenie zrážkou pri výplate príjmu vyplácajúcou spoločnosťou.

Uplatnenie zrážky dane

Vysporiadanie daňových povinností autorov sa dá urobiť veľmi jednoducho. Ide o výber dane zrážkou v momente výplaty autorského príjmu spoločnosťou, ktorá príjem vypláca. Vyplácajúca spoločnosť tak na účet autora pošle už zdanený príjem. Zrážková daň je vo výške 19 %.

Upozornenie Podnikam.sk: Podľa zákona č. 13/1993 o umeleckých fondoch je potrebné odvádzať príspevok vo výške 2 % z celkového príjmu do literárneho fondu. V zákone sú presne definované o aké diela ide. Medzi najčastejšie patria:

  • vytvorenie knihy,
  • príspevok do periodickej tlače,
  • prednáška na odbornom seminári,
  • podanie umeleckého výkonu a pod.

Členovia klubu Podnikam.sk nájdu v tejto časti riešený príklad:

Príklad:

Autor Milan sa dohodol na prispení jedného článku do odborného časopisu. Dohodnutá odmena bola vo výške 100 EUR za 1 článok.

Milan sa rozhodol, že využije jednoduchšiu možnosť výberu dane zrážkou. Vyplácajúca spoločnosť pri výplate príjmu zrazí 2 % príspevok do literárneho fondu vo výške 2 % a z rozdielu odvedie daň vo výške 18,62 EUR a na účet autora pošle 79,38 EUR.

Z hľadiska správcu dane je táto možnosť preferovaná, a preto je druhá možnosť zdanenia upravená o niečo komplikovanejšie. Je na tom vidno aj logický záujem vybrať na dani čo najviac, nakoľko pri zrazení dane z hľadiska vyplácajúcej spoločnosti, nie je dôvod na to, aby štát o daň krátila. Z hľadiska autorov by tam takýto záujem byť mohol.

Medzi hlavné výhody využitia zrážky dane patrí fakt, že v danom prípade (aj keď sa jedná o aktívne príjmy) sa neplatia odvody na sociálne ani zdravotné poistenie. V prípade porovnávania výhodnosti spôsobu zdanenia na to vždy myslite.

Samozrejme to, že dané príjmy nebudú zahrnuté do daňového priznania automaticky znamená, že nie je možné pri nich uplatniť ani nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, či paušálne alebo skutočné výdavky.

Zdanenie príjmu cez daňové priznanie

Ide o nepomerne administratívne zložitejšiu cestu, ktorá však v konečnom dôsledku môže byť výhodnejšia.

V prvom kroku je potrebné uzavrieť s vyplácajúcou spoločnosťou písomnú dohodu o tom, že autorské príjmy zdaní daňovník sám prostredníctvom daňového priznania fyzickej osoby.

O uzavretej dohode je okrem toho potrebné informovať aj správcu dane. Toto oznámenie má na starosti vyplácajúca spoločnosť. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

V súvislosti s dosahovaním autorských príjmov, z ktorých sa nevyberá daň zrážkou, vzniká takisto povinnosť registrácie na daňovom úrade. Ak daňovník doteraz nemal pridelené vlastné daňové identifikačné číslo (DIČ), tak je povinný sa zaregistrovať. Daňové priznanie za uplynulý kalendárny rok tak už podáva s uvedením svojho DIČ.

Aké sú výhody zdanenia cez daňové priznanie? To si povieme v tejto časti. Pre lepšie pochopenie vám ponúkame aj riešený príklad:

Výhody uplatnenia zdanenia cez daňové priznanie sú samozrejme opačné, ako pri výbere dane zrážkou.

Daňovník má možnosť uplatniť súvisiace výdavky, ktoré má riadne preukázané a slúžili na dosiahnutie autorských príjmov.

V prípade, že také výdavky neexistujú, môže byť pre daňovníka výhodné využitie paušálnych výdavkov. Pri podaní daňového priznania za rok 2017 to dokonca bude ešte výhodnejšie, nakoľko sa aj pri týchto príjmoch zvýšila možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov až na 60 %.

Príklad:  

Daňovníčka Milena sa dohodla na umeleckom vystúpení v lokálnej televízii. Za vystúpenia bola dohodnutá odmena vo výške 200 EUR.

V súvislosti s vystúpením vznikli Milene výdavky na dopravu a ubytovanie vo výške 100 EUR. Milena je už registrovaná na daňovom úrade z dôvodu, že vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť.

V danom prípade je pre daňovníčku výhodnejšie využiť zdanenie cez daňové priznanie, nakoľko základ dane sa v tomto prípade bude počítať až po odpočítaní súvisiacich výdavkov.

Daňová sadzba 19 % sa bude počítať zo základu dane vo výške 100 EUR. V prípade využitia dane zrážkou by sa 19 % daň počítala zo základu dane 200 EUR, znížený o povinný príspevok do literárneho fondu.

 

Na záver si prejdeme tri modelové situácie a návrhy optimálneho zdanenia.

Nájdete ich v časti pre členov klubu:

Zamestnanec

Z hľadiska zamestnanca je pravdepodobné, že autorskú činnosť vykonáva príležitostne. Na daňovom úrade nie je registrovaný.

V danom prípade bude výhodnejšie využiť zdanenie zrážkou, nakoľko zamestnanec nemusí riešiť dodatočné povinnosti. V prípade podania daňového priznania by takisto hrozilo riziko platenia dodatočných zdravotných a sociálnych dôvodov v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu.

Nezamestnaný

Človek, ktorý je evidovaný na úrade práce, by mal takisto využiť zdanenie zrážkovou daňou. Nevznikne mu tak povinnosť registrácie, čo by automaticky znamenalo stratu statusu uchádzača o zamestnanie.

Študent

Pri študentoch je otázka diskutabilná. Z hľadiska jednoduchosti celého procesu opäť vychádza lepšie zdanenie zrážkou. Avšak napríklad odvodová otázka už nehrá až takú rolu.

Za študenta odvody platí štát, aj keď sociálne odvody by teoreticky po druhom roku vzniknúť mohli. Ak má študent významné preukázateľné výdavky, ktoré súviseli s dosiahnutím príjmov, využiť by mohol zdanenie cez daňové priznanie.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

autorský honorárPodnikám ako umelecPrémiový obsahzdanenie autorského honoráru

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X