Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové odpisy osobného automobilu obstaraného v roku 2016

Automobil v podnikaní
Thinkstock
18. novembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pri odpisovaní osobných automobilov sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov. Na základe neho je potrebné si dať hlavne pozor na to, aby daňovník uplatňoval iba rovnomerné odpisy a pri automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € nezabudol na povinnosť v určitých prípadoch upraviť základ dane.

V článku sa venujeme postupu pri výpočte daňových odpisov v prípade automobilov do limitovanej vstupnej ceny, ako aj v prípade obstarania motorových vozidiel nad túto cenu. Pozrite sa teda na to, ako odpisovať automobil.

Daňové odpisovanie osobného automobilu

Pri odpisovaní osobného automobilu sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov (§ 27 ods. 1 zákona č. 595/2003).

Osobné automobily sú zaradené v 1. odpisovej skupine a ich doba odpisovania sú 4 roky. Uplatniť sa môže len rovnomerný spôsob odpisovania.

V 1. roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť ročného odpisu podľa počtu mesiacov počnúc mesiacom, kedy bol automobil zaradený do užívania, do konca zdaňovacieho obdobia.

Osobný automobil sa odpisuje len do výšky jeho vstupnej ceny alebo do výšky jeho vstupnej ceny navýšenej o technické zhodnotenie (ak je vykonané technické zhodnotenie).

Ak sa vykoná technické zhodnotenie, vstupná cena sa zvyšuje o technické zhodnotenie v tom roku, kedy sa technické zhodnotenie vykonalo.

 

Postup pri daňovom odpisovaní automobilu so vstupnou cenou do 48 000 eur

Príklad č. 1:

Podnikateľ kúpil  15. januára 2016 osobný automobil. Jeho vstupná cena bola 32 000 eur. Automobil zaradil do obchodného majetku a používa ho na podnikanie. Ako má postupovať pri jeho odpisovaní?

Výpočet príkladu nájdete v zamknutej časti

Osobný automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky. Uplatniť sa môže len rovnomerný odpis. Keďže bol automobil zaradený do užívania už v januári 2016, uplatňuje sa za rok 2016 odpis za celých 12 mesiacov (v opačnom prípade by sa vypočítala alikvotná časť odpisov).

 • Výpočet ročného odpisu: 32 000 : 4 = 8 000 €
 • Daňová zostatková cena automobilu: 32 000 – 8 000 = 24 000 €

Podnikateľ si uplatní do daňových výdavkov za rok 2016 odpisy vo výške 8 000 € .

Príklad č. 2:

Podnikateľ kúpil osobný automobil v novembri 2016. Jeho vstupná cena je 20 000 eur. Akú výšku daňových odpisov si môže uplatniť v roku 2016?

Výpočet daňových odpisov spolu s prehľadnou tabuľkou nájdete v zamknutej časti

Podnikateľ odpisuje osobný automobil rovnomerným spôsobom podľa § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Ročný odpis vypočíta v jednotlivých rokoch ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania, ktorá je 4 roky. V 1. roku odpisovania môže uplatniť len alikvotnú časť ročných odpisov podľa počtu mesiacov od zaradenia automobilu do užívania.

Keďže bol automobil zaradený do užívania až v novembri 2016, uplatňuje sa za rok 2016 odpis v alikvotnej sume za 2 mesiace od zaradenia automobilu do užívania (november, december).

 Výpočet daňových odpisov        

Rok Vstupná cena Ročný odpis Výpočet daňových odpisov Daňová zostatková cena
2016 24 000 1/4

24 000 : 48 = 500 (výška odpisu za mesiac)

500 x 2 = 1 000 (odpisy za 2 mesiace)

24 000 – 1 000 = 23 000
2017 24 000 1/4 24 000 : 4 = 6 000 23 000 – 6 000 = 17 000
2018 24 000 1/4 24 000 : 4 = 6 000 17 000 – 6 000 = 11 000
2019 24 000 1/4 24 000 : 4 = 6 000  11 000 – 6 000 = 5 000
2020 24 000 1/4 24 000 : 48 x 10 = 5 000  5 000 – 5 000 = 0

V roku 2016 si podnikateľ môže uplatniť daňové odpisy vo výške 1 000 €.

 

Postup pri daňovom odpisovaní automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur

Ak má daňovník osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 €, musí porovnať vykázaný základ dane v daňovom priznaní voči daňovým odpisom (resp. úhrnu daňových odpisov), ktoré boli vypočítané z limitovanej vstupnej ceny automobilu (48 000 €) v danom zdaňovacom období, t. j. 12 000 eur.

 • Ak základ dane z príjmov daňovníka je vyšší (rovný) ako 12 000 eur – daňovníkovi nevzniká povinnosť úpravy základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov),
 • Ak základ dane z príjmov daňovníka je nižší ako 12 000 eur – daňovníkovi vzniká povinnosť úpravy základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) tak, že zvýši základ dane o sumu rozdielu medzi skutočne uplatneným daňovým odpisom osobného automobilu a sumou 12 000 eur, úpravu vykoná daňovník prostredníctvom pripočítateľných položiek k základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov.

TIP Podnikam.sk: Uvedená povinnosť sa týka právnických osôb, podnikateľov fyzických osôb (§ 6 zákona o dani z príjmov), Uvedená povinnosť prvýkrát sa uplatnila za zdaňovacie obdobie roka 2015, pričom sa týka aj automobilov, ktoré boli obstarané pred 1. januárom 2015.

Príklad č. 3:  

Podnikateľ kúpil 15. januára 2016 osobný automobil a zaradil ho do obchodného majetku. Jeho vstupná cena bola 50 000 eur. Ako má v roku 2016 postupovať pri jeho odpisovaní? 

Výpočet príkladu nájdete v zamknutej časti

Podnikateľ bude odpisovať automobil rovnomerným spôsobom podľa § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t. j. 4 roky.

 • Výpočet daňových odpisov: 50 000 : 4 = 12 500 €
 • Výpočet zostatkovej ceny: 50 000 – 12 500 = 37 500 €

Vzhľadom na to, že vstupná cena osobného automobilu je vyššia ako 48 000 eur, musí podnikateľ pri odpisovaní postupovať podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.

Na základe uvedeného ustanovenia musí porovnať vykázaný základ dane v daňovom priznaní voči daňovým odpisom (resp. úhrnu daňových odpisov), ktoré boli vypočítané z limitovanej vstupnej ceny  automobilu (48 000 €) v danom zdaňovacom období.

Ak základ dane z príjmov daňovníka (resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov) je vyšší (rovný) ako 12 000 eur – daňovníkovi nevzniká povinnosť úpravy základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov).

Ak základ dane z príjmov daňovníka (resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov) je nižší ako 12 000 eur – daňovníkovi vzniká povinnosť úpravy základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov).

 1. Predpokladajme, že podnikateľ vykáže základ dane vo výške 9 800 eur

Tento základ dane porovná so sumou ročných odpisov z limitovanej vstupnej ceny automobilu 48 000 €, t. j. porovnáva so sumou 12 000 €. Keďže základ dane podnikateľa 9 800 < 12 000, musí upraviť základ dane o rozdiel medzi vypočítanými odpismi zo vstupnej ceny 50 000 eur, t. z. odpismi vo výške 12 500 eur a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur vo výške 12 000 eur.

 • Ročný odpis zo skutočnej vstupnej ceny 50 000 = 12 500 €
 • Ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 = 12 000 €
 • Úprava základu dane = 12 500 – 12 000 = 500 €

V roku 2016 podnikateľ zvýši základ dane o sumu 500 eur. Úpravu základu dane vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016 cez pripočítateľné položky.

 

2. Predpokladajme, že podnikateľ vykáže základ dane vo výške 12 800 eur

Porovnaním tohto základu dane so sumou 12 000 zistí, že 12 800 > 12 000, preto podnikateľ nemusí upraviť základ dane.

Príklad č. 4:

Podnikateľ kúpil 15. novembra 2016 osobný automobil a zaradil ho do obchodného majetku. Jeho vstupná cena bola 50 000 eur. Ako má v roku 2016 postupovať pri jeho odpisovaní? 

Výpočet príkladu nájdete v zamknutej časti

Podnikateľ bude odpisovať automobil rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona o dani z príjmov, t. j. 4 roky. V 1. roku si môže uplatniť len odpisy v pomernej výške, ktorá sa počíta počnúc mesiacom zaradenia automobilu do užívania až do konca zdaňovacieho obdobia, t. j. od novembra do 31. 12. 2016 – 2 mesiace.

 •  Výpočet daňových odpisov: 50 000 : 48 x 2 = 2 083 €

Vstupná cena automobilu je vyššia ako 48 000 eur, t. z., že podnikateľ musí pri odpisovaní postupovať podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.

 1.  Predpokladajme, že podnikateľ vykáže za rok 2016 základ dane vo výške 9 800 eur

Tento základ dane je nižší ako 12 000 €, 9 800 < 12 000, preto musí podnikateľ upraviť základ dane o rozdiel medzi vypočítanými odpismi zo vstupnej ceny 50 000 eur, t. z. odpismi vo výške 2 083 eur a alikvotnou časťou odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur vo výške 12 000 eur.

 • Ročný odpis zo skutočnej vstupnej ceny 50 000 : 48 x 2 = 2 083 €
 • Ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 : 48 x 2 = 2 000 €
 • Úprava základu dane = 2 083 –2 000 = 83 €

V roku 2016 podnikateľ zvýši základ dane o sumu 83 eur. Úpravu základu dane vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016 cez pripočítateľné položky.

2. Predpokladajme, že podnikateľ vykáže za rok 2016 základ dane vo výške 16 000 eur

Keďže uvedený základ dane je vyšší ako 12 000 eur, nemá povinnosť upravovať základ dane.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daňové odpisyosobný automobilPrémiový obsahvstupná cena automobilu

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody,Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X