Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňový kalendár pre rok 2018

Daňový kalendár 2018
daňový kalendár 2018
5. januára 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Podnikanie so sebou prináša aj množstvo administratívnych povinností. Ak máte zmätok v jednotlivých termínoch, nezúfajte. Prinášame vám prehľadný daňový kalendár pre rok 2018.

Všetky dôležité termíny nájdete na jednom mieste – podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby za rok 2017, či daň z pridanej hodnoty.

Január

Druh dane

Názov

Obdobie

02.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane štvrťročné
02.01.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane štvrťročné
02.01.2018 Osobitný odvod regulovaných odvetví Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
02.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 štvrťročné
02.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
02.01.2018 Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november 2017 ročné
02.01.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
02.01.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
02.01.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
02.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
15.01.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Oznámenie stavu skladových zásob SB cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,na ktorej je znak pre platnosť sadzby SPD ktorým je veľké písmeno „A“ ročné
15.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.01.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
20.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane štvrťročné
25.01.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím štvrťročné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.01.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné
25.01.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.01.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z liehu Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2017 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru ) ročné
25.01.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.01.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci mesačné
25.01.2018 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné
25.01.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
31.01.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.01.2018 Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2017 ročné
31.01.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.01.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.01.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.01.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.01.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov ročné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov ročné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.01.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške ročné
31.01.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi ročné
31.01.2018 Daň z motorových vozidiel Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z. ročné
31.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2017 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov ročné
31.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi ročné
31.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.01.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov ročné

 

 

Február

Druh dane

Názov

Obdobie

12.02.2018 Daň zo závislej činnosti Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2017, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2018 na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa ročné
15.02.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.02.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.02.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.02.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.02.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
26.02.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.02.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
28.02.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Oznámenie splnenie podmienok § 46q ods. 2 zákona č.98/2004 Z.z. držiteľom povolenia na distribúciu a povolenia na predaj ročné
28.02.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
28.02.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 44x ods. 3 ročné
28.02.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Oprávnený príjemca opakovaný, ktorý má zloženú zábezpeku na daň menej ako 5000,-€ je povinný doplniť zábezpeku ročné
28.02.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
28.02.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
28.02.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
28.02.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
28.02.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
28.02.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
28.02.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné

 

Marec

Druh dane

Názov

Obdobie

12.03.2018 Daň zo závislej činnosti Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2017 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2017 ročné
15.03.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.03.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.03.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.03.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.03.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
25.03.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
26.03.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
26.03.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
26.03.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
30.03.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie opravného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnávateľ zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. ročné
30.03.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie dodatočného hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, ak zamestnávateľ zistil po lehote na podanie hlásenia, že je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné

 

 

Apríl

Druh dane

Názov

Obdobie

02.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach ročné
02.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
02.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
03.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia ročné
03.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
03.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2017 ročné
03.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
03.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2017 ročné
03.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 štvrťročné
03.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
03.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
03.04.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
03.04.2018 Daň zo závislej činnosti Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň na žiadosť zamestnanca ročné
03.04.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
03.04.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
03.04.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane štvrťročné
03.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane štvrťročné
03.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
03.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2017 ročné
16.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
16.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
16.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
16.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
16.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
20.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane štvrťročné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím štvrťročné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné
25.04.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.04.2018 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné
25.04.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
30.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
30.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
30.04.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
30.04.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2017 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2017 ročné
30.04.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
30.04.2018 Daň zo závislej činnosti Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017 ročné
30.04.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
30.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
30.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
30.04.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.04.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
30.04.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby ročné

 

 

Máj

Druh dane

Názov

Obdobie

15.05.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.05.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.05.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.05.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.05.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.05.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.05.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
31.05.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.05.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.05.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.05.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.05.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.05.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.05.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
31.05.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby ročné
31.05.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.05.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.05.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné

 

 

Jún

Druh dane

Názov

Obdobie

05.06.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
15.06.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.06.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.06.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.06.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.06.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
25.06.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.06.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.06.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
30.06.2018 Spotrebná daň z liehu Ukončenie výrobného obdobia pre liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia od 1.7.2017 do 30.6.2018 ročné

 

Júl

Druh dane

Názov

Obdobie

01.07.2018 Spotrebná daň z liehu Začatie výrobného obdobia pre liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia od 1.7.2018 do 30.6.2019 ročné
02.07.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane štvrťročné
02.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 štvrťročné
02.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby ročné
02.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
02.07.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
02.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
02.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane štvrťročné
02.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
02.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
02.07.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnost mesačné
02.07.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
02.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
02.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
02.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
16.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
16.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
16.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
16.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
16.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
20.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane štvrťročné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím štvrťročné
25.07.2018 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.07.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.07.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
31.07.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.07.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.07.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
31.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.07.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.07.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až jún), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.07.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.07.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné

 

 

August

Druh dane

Názov

Obdobie

07.08.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
15.08.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.08.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.08.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.08.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.08.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
25.08.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
31.08.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.08.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.08.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.08.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.08.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné
31.08.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.08.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.08.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné

 

September

Druh dane

Názov

Obdobie

17.09.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
17.09.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
17.09.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
17.09.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
17.09.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
25.09.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane ročné
25.09.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.09.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
30.09.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie liehu a vykonanie inventarizácie stavu zásob liehu k 30.9.2017 za príslušný kalendárny rok pre podnik na výrobu liehu ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné

 

Október

Druh dane

Názov

Obdobie

01.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
01.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
01.10.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
01.10.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane štvrťročné
01.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
01.10.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné
01.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
01.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane štvrťročné
01.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 štvrťročné
01.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane ročné
01.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
01.10.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
01.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
15.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
15.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
20.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane štvrťročné
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím štvrťročné
25.10.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet mesačné
25.10.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné
31.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.10.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.10.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.10.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.10.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné
31.10.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
31.10.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až september) ročné

 

 

November

Druh dane

Názov

Obdobie

15.11.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
15.11.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
15.11.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
15.11.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
15.11.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
25.11.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
26.11.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
26.11.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
26.11.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
30.11.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
30.11.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.11.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
30.11.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
30.11.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné
30.11.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
30.11.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.11.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné

 

 

December

Druh dane

Názov

Obdobie

17.12.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
17.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné
17.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné
17.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné
17.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné
25.12.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné
31.12.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.12.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.12.2018 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.12.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 štvrťročné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné
31.12.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane štvrťročné
31.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane štvrťročné
31.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné
31.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné
31.12.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.12.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné

Odporúčané ebooky

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

21novalldayČo so sebou prináša plná elektronizácia verejného obstarávania(Celý deň: streda) Udalosť usporiadaná: Wolters Kluwer s. r. o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

22novalldayPrvé skúsenosti s prípravou dokumentácie k GDPR(Celý deň: štvrtok) Udalosť usporiadaná: Wolters Kluwer s. r. o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

22nov7:30Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSITA s.r.o. Všetky práva vyhradené. iSITA si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X