Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké sú sumy stravného v roku 2020?

nemocenské poistenie
nemocenské poistenie Foto: Getty Images
15. mája 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Účelom novely zákona o sociálnom poistení je úprava vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa dočasne nebudú upravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Tiež sa zavádza výnimka pre uchádzačov o zamestnanie v prípade poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a rozšíria sa možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uchádzačov o zamestnanie aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ako napr. epidémie, pandémie a pod.), ktoré ohrozujú životy a materiálne statky spoločnosti.
 

Vznik a zánik nemocenského poistenia

Novelou zákona o sociálnom poistení sa vzhľadom na koronakrízu upravujú pravidlá pre posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. Novela zákona rieši prípady, keď SZČO nepodala daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za minulý rok do konca marca tohto roka, resp. mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je naviazané na údaje o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré SZČO vykáže v podanom daňovom priznaní.
Zachováva sa právny režim posudzovania vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 do 31.03.2020, vrátane prípadného opravného daňového priznania podaného v tejto lehote. Ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31.03.2020, a podala opravné daňové priznanie v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. po 31.03.2020, jej povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie sa bude posudzovať k 01.07.2020 na základe príjmu vykázaného v daňovom priznaní za rok 2019 podanom do 31.03.2020, a opätovne sa jej povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie bude posudzovať na základe údajov vykázaných v poslednom opravnom daňovom priznaní za rok 2019 a to k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania podľa zákona č. 67/2020 Z. z.
Ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie jej
a) vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
b) zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.
Pre SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 sa v závislosti od skončenia mimoriadnej situácie (obdobie pandémie) určí nový termín na posudzovanie ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia v závislosti od toho či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30.09.2020 alebo po tomto termíne. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a táto lehota uplynie
a) do 30. septembra 2020,
  1. vzniká od 1. decembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
  2. zaniká 30. novembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
b) po 30. septembri 2020,
  1. vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
  2. zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

Príklad

Vláda  vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 31.7.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace, t.j do 30.6.2020. Nová lehota na podanie DP uplynie 31.7.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 1.12. 2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30.11.2020.

Príklad

Vláda vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 31.7.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, t.j do 30.9.2020. Lehota na podanie DP tejto SZČO uplynie 30.9.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 1.12.2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30.11.2020.

Príklad

Vláda vyhlási skončenie pandémie v októbri 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 30.11.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie DP o tri mesiace, t.j do 30.6.2020. Nová lehota na podanie daňového priznania uplynie 31.11.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 1. 2. 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 31. 1. 2021.
SZČO, ktorej bude trvať povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie po 30. 6. 2020 do novonavrhovaného dňa posúdenia jej povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, platí poistné na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity v tomto období z vymeriavacieho základu, z ktorého platila toto poistné do 30. 6. 2020.

Úprava súm stravného

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov sa do 31. decembra 2021 nebude uplatňovať mechanizmus podľa § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Minimálna hodnota stravných lístkov v sume 3,83 eura sa teda v tomto ani v budúcom roku nezmení, keďže sa odvíja od sumy cestovných náhrad. V rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Výška súm stravného

Suma stravného je ustanovená v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Čas trvania je v zákone rozdelený na tri časové pásma:

  • časové pásmo od 5 do 12 hodín,
  • časové pásmo nad 12 hodín až 18hodín,
  • časové pásmo nad 18 hodín.

Aktuálne sadzby sú nasledovné:

  • 5,10 eur pre časové pásmo od 5 do 12 hodín,
  • 7,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 11,60 eur časové pásmo nad 18 hodín.

Zákon o službách zamestnanosti

Zmení sa aj zákon o službách zamestnanosti. Zavádza sa výnimka pre uchádzačov o zamestnanie pri poberaní odmeny za výkon pracovnej povinnosti a rozširujú sa možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre uchádzačov o zamestnanie aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Tretím opatrením je zachovanie platnosti príslušných potvrdení na obsadenie pracovného miesta, resp. povolenia na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých platnosť by skončila v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

covid19koronavírusmimoriadne opatrenianemocenské poisteniestravné lístky

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X