Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kúpa auta zo zahraničia, aké sú daňové povinnosti platné v roku 2016?

Man manager transmits the key to the new car buyer
Thinkstock
21. novembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V minulom článku sme si vysvetlili, ako vypočítať daňové odpisy automobilu. Poďme sa však teraz pozrieť na daňové povinnosti firiem pri kúpe vozidiel zo zahraničia platné v roku 2016.

Nákup, či už nového alebo ojazdeného automobilu zo zahraničia, je špecifický prípad a na takúto transakciu sa budú vzťahovať niektoré špeciálne pravidlá. Tie závisia od dvoch hlavných faktorov. Vek automobilu a najazdené kilometre a takisto fakt, či je firma platiteľom DPH alebo nie.

Nový alebo ojazdený automobil

Najdôležitejšie je z hľadiska dane z pridanej hodnoty určenie, či ide o nový alebo ojazdený automobil. Definícia nového dopravného prostriedku je v § 11 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Bližšiu špecifikáciu, kedy ide o nový automobil podľa zákona nájdete v zamknutej časti:

Novým dopravným prostriedkom pre účely zákona o DPH sa rozumie pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

V zákone sú takisto definície plavidiel a lietadiel, ale pre účely tohto článku si vystačíme s definíciou automobilu.

TIP Podnikam.sk: Pre zaradenie do kategórie nového automobilu stačí, aby bola splnená len jedna z podmienok najazdenia kilometrov alebo počtu mesiacov od zaradenia do prevádzky.

Nákup nového automobilu platiteľom dane

V prípade, že automobil spĺňa definíciu nového dopravného prostriedku, na nákup sa vzťahujú špeciálne pravidlá v zákone o DPH pre nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Ďanová povinnosť vzniká podobne ako pri nadobudnutí klasického tovaru, a to:

Kedy vzniká daňová povinnosť z časového hľadiska vám priblížime v zamknutej časti:

  1. 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
  2. dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Po správnom určení dňa vzniku daňovej povinnosti musí platiteľ dane vykázať nadobudnutie v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a odviesť daň. Nárok na odpočet samozrejme ostáva zachovaný za predpokladu, že vozidlo bude používané na podnikateľské účely.

TIP Podnikam.sk: Osobitnou povinnosťou, na ktorú väčšina podnikateľov zabúda, je podanie oznámenia finančnej správe o nadobudnutí nového dopravného prostriedku.

Oznámenie sa podáva elektronicky cez všeobecné podanie a potvrdenie o podaní je súčasťou dokumentov pre úspešné prihlásenie vozidla na polícii.

Na stránke finančnej správy je dostupný vzor, ako má oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku vyzerať. V texte podania by mali byť všetky údaje týkajúce sa vozidla, ako uvedenie do prevádzky, stav tachometra, typ, značka, dodávateľ a podobne.

Kúpa nového automobilu neplatiteľom dane

V tomto prípade ide o najšpecifickejší postup. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ totiž podlieha dani z pridanej hodnoty vždy a je úplne jedno, či nadobúdateľom je firma alebo pokojne aj občan.

Povinnosti súvisiace s kúpou vozidla popisujeme v tejto časti:

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, je povinná podať daňové priznanie k DPH do 7 dní odo dňa fyzického nadobudnutia dopravného prostriedku.

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká aj napriek tomu, že takáto osoba nie je registrovaná pre DPH, pričom registrácia sa z titulu nadobudnutia nevyžaduje.

Pri podaní daňového priznania daňovník zaškrtne príslušné políčko v daňovom priznaní, ktorým správcovi dane oznámi, že daňové priznanie podáva z titulu nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

V rovnakej lehote, ako je lehota na podanie daňového priznania, je daň aj splatná na účet správcu dane. Povinnou prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

TIP Podnikam.sk: Osobitným prípadom sú osoby, ktoré sú registrované pre DPH podľa § 7 a § 7a. Tieto osoby nie sú platiteľmi DPH, ale len osobami identifikovanými pre daň. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť. V tej istej lehote sú povinné daň aj zaplatiť. Nárok na odpočet v tomto prípade nevzniká.

Potvrdenie pre políciu sa vydáva až po uhradení DPH a daňovník musí o takéto potvrdenie osobitne požiadať. Vzor vyplnenej žiadosti a takisto vzor vyplneného daňového priznania je dostupný na stránkach finančnej správy.

A čo v prípade, že ide o ojazdené vozidlo?

V prípade, že firma – platiteľ DPH kúpi vozidlo, ktoré nespĺňa charakteristiku nového dopravného prostriedku, postupuje klasicky, ako pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu.

Aký postup sa uplatňuje si prečítajte tu:

Z hodnoty vozidla vypočíta 20 % DPH, ktorú prizná v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, odvedie ju do štátneho rozpočtu a za podmienok ustanovených zákonom si môže uplatniť odpočet. Ide o bežný pohyb tovaru medzi členskými štátmi a žiadne špeciálne ustanovenia k vozidlám sa v zákone nenachádzajú.

V prípade, že nákupcom ojazdeného vozidla je zdaniteľná osoba, ktorá však nie je platiteľom, daň z pridanej hodnoty sa na takúto transakciu neuplatňuje. Zdaniteľná osoba však musí sledovať celkovú hodnotu nadobudnutého tovaru za kalendárny rok.

Ak by kúpou vozidla z iného členského štátu EÚ prekročila limit 14 000 EUR, je povinná ešte pred nadobudnutím tovaru požiadať o registráciu podľa § 7 zákona o DPH. Následne po registrácii sa stáva osobou identifikovanou pre daň a musí k hodnote prijatého tovaru uplatniť daň z pridanej hodnoty. Nárok na odpočet však pre takúto osobu nevzniká.

Nákup vozidla z tretích krajín

Pri nákupoch z tretích krajín podliehajú transakcie colnému konaniu. Európska únia ako spoločný colný priestor vystupuje voči tretím krajinám jednotne a na tovar uplatňuje clo.

V prípade kúpy automobilu zo štátu mimo Európskej únie sa postupuje podľa Colného kódexu, nakoľko ide o transakciu, ktorá podlieha colným predpisom. Výška cla a dane z pridanej hodnoty je určená colným výmerom. Platiteľ DPH má nárok na odpočet zaplatenej dane colnému úradu. Nárok na odpočet v danom prípade vzniká až po reálnej úhrade colného dlhu.

K téme

Témy

kúpa automobilu zo zahraničiaPOPPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

24sep6:30Ochrana súkromia v digitálnom svete6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X