Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Platenie zdravotného poistenia

ThinkstockPhotos 499428008
Medical stethoscope lying on cardiogram chart closeup
11. marca 2016 Tlačiť

Zdravotné poistenie v rámci verejného zdravotníctva je verejné poistenie, ktoré sa platí podľa výšky príjmu, môže byť buď povinné alebo dobrovoľné a pre poistenca slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti. U nás sa toto poistenie riadi viacerými zákonmi, či už ide o Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o zdravotných poisťovniach alebo Zákon o zdravotnej starostlivosti.

Keďže na Slovensku funguje verejné zdravotné poistenie vo forme výberu z viacerých komerčných poisťovní, má každý poistenec právo a možnosť vybrať si poisťovňu, kde sa poistí v rámci tohto poistenia. Na rozdiel od systému, kde je len jedna zdravotná poisťovňa, tak prebieha konkurenčný boj o poistenca, avšak základné parametre systému fungovania a platenia zdravotného poistenia sú zakotvené v legislatíve a platia bez ohľadu na to, kde ste poistený.

Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne

V súčasnosti pôsobia v systéme verejného zdravotného poistenia na Slovensku tri zdravotné poisťovne a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a dve súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union. Pôvodná štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa si udržiava najširší poistný kmeň, čiže má najviac poistencov. Bez ohľadu na konkrétnu poisťovňu ale platí, že väčšina lekárov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má uzavreté zmluvy s každou z nich a to v rozsahu zdravotnej starostlivosti podľa platného zákona.

Verejné zdravotné poistenie slúži na úhradu zdravotnej starostlivosti v týchto oblastiach:

 • Preventívne prehliadky
 • Neodkladná zdravotná starostlivosť, čiže náhla zmena zdravotného stavu alebo zmena bezprostredne ohrozujúca život
 • Neodkladná preprava osoby do zdravotného zariadenia
 • Preprava osoby medzi zdravotnými zariadeniami
 • Potrebné diagnostické vyšetrenia

Kto platí zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie u nás platia viaceré skupiny obyvateľstva, pričom niektoré musia byť poistené povinne, iné dobrovoľne. V oboch prípadoch ide o fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, avšak napríklad verejné zdravotné poistenie nie je u nás povinné pre tých, čo sú poistený v cudzine v inom štáte, ak tam aj pracujú. Platenie zdravotného poistenia pri práci v zahraničí je teda v tej krajine, kde pracujete. Povinne poistené osoby sú zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba a poistenec štátu, dobrovoľne poistené osoby sú všetky ostatné.

Aké sú podmienky pre jednotlivé skupiny poistencov:

Študenti

V prípade študentov strednej alebo vysokej školy, ktorí študujú dennou formou a nemajú ani vysokoškolský titul druhého stupňa, platí, že sú poistencami štátu a zdravotné poistenie za nich platí štát. To isté platí aj o doktorandoch s denným štúdiom, ktorí majú do 30 rokov a študujú v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

Zamestnanci

Za zamestnancov platia zdravotné poistenie zamestnávatelia, avšak treba povedať, že náklady na zdravotné poistenie sú súčasťou tzv. superhrubej mzdy, inak povedané aj ceny práce. V konečnom dôsledku tak financie na zdravotné poistenie musí vytvoriť zamestnanec, aj keď celú administratívu rieši zamestnávateľ.

Živnostníci – SZČO

Živnostníci patria medzi povinne poistené osoby a zároveň medzi osoby, ktoré sú sami zodpovedné za platenie zdravotného poistenia. Na základe daňových príjmov z predošlého roku sa vypočíta výška zdravotného poistenia a výška odvodov, ktoré musí SZČO zaplatiť každý mesiac. Pre nových živnostníkov je výška ľubovoľná, od minima po maximum.

Dobrovoľne nezamestnaní

Dobrovoľne nezamestnaní ľudia sú skupina, ktorá nemá príjem z pracovnej činnosti a zároveň nie je zaevidovaná na úrade práce. V tomto prípade ide skupinu samoplatiteľov a takto dobrovoľne nezamestnané osoby si musia tiež platiť zdravotné poistenie sami, pričom výška môže byť od minimálneho až po maximálne poistenie.

Poistenci štátu

Zdravotné poistenie platí štát za nezamestnaných, ktorí sú evidovaný na úrade práce, ale aj za rodičov poberajúcich rodičovský príspevok, za zdravotne ťažko postihnutých, za poberateľov dávok v hmotnej núdzi, za dôchodcov a tiež aj za osoby, ktoré poberajú príspevok za opatrovanie iných.

Iné prípady

Hoci sa to už veľakrát spomínalo, príjem z prenájmu napríklad bytu nespadá na účely zdravotného poistenia do základu pre jeho výpočet, čiže nie je potrebné platenie zdravotného poistenia z prenájmu. Naopak je ale povinné platenie zdravotného poistenia z dividend, pričom v tomto prípade musíte tieto príjmy oznámiť svojej zdravotnej poisťovni.

Ako na platenie zdravotného poistenia

Platenie zdravotného poistenia je vo forme preddavkov na zdravotné poistenie, pričom výška preddavkov sa určuje podľa posledného známeho príjmu za posledné zdaňovacie obdobie. V prípade poistencov štátu sa platí pevná výška zdravotného poistenia, v prípade dobrovoľne nezamestnaných poistencov alebo živnostníkov – začiatočníkov môže byť výška preddavkov ľubovoľne zvolená v rozmedzí od minimálneho až po maximálne poistenie.

Treba však rozlišovať preddavky a zdravotné poistenie:

 1. Preddavky sú len forma mesačnej platby na zdravotné poistenie za daný kalendárny rok, pričom po jeho konci sa vykonáva zúčtovanie zdravotného poistenia a to sa vypočíta na základe príjmov poistenca za zúčtovacie obdobie. Do týchto príjmov sa rátajú príjmy z kapitálového majetku, dividendy a všetky ostatné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu. Samoplatitelia tak môžu na konci roka aj doplácať zdravotné poistenie, ak si zvolili preddavky príliš nízko
 2. Zdravotné poistenie je celoročná suma poistenia na verejné zdravotné poistenie, ktorá vychádza zo skutočných príjmov poistenca za daný rok, pričom ide o príjmy, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti podľa zákona

Pri zamestnancov alebo dlhoročných živnostníkoch sa postupuje pri výpočte preddavkov a zdravotného poistenia nasledovne:

 1. SZČO (živnostník) – vymeriavací základ na platenie preddavkov na zdravotné poistenie sa vypočíta sčítaním základu dane z príjmu, zaplateného poistného na sociálne aj zdravotné poistenie a výsledok sa vydelí koeficientom 1,486; z výslednej hodnoty je výška zdravotného poistenia buď 14% alebo 7% (ak ide o zdravotne postihnutého živnostníka)
 2. Zamestnanec – zdravotné poistenie sa platí zo mzdy, pričom zamestnávateľ platí zdravotné poistenie vo výške 10% a zamestnanec vo výške 5%, spolu teda 15%; ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím na úrovni 41% a viac, poistenie je vo výške 5% a 2%

Ako zaplatiť odvody?

Pre platenie do zdravotnej poisťovne sú viaceré možnosti:

 • Osobne – toto sa uplatňuje najčastejšie v prípade samoplatiteľov a živnostníkov, kedy je možná osobná návšteva pobočky zdravotnej poisťovne a zaplatenie preddavku za zdravotné poistenie ako aj prípadného nedoplatku priamo na mieste v pokladni
 • Poštovou poukážkou – ide o alternatívu, ktorú tiež využívajú najčastejšie samoplatitelia zdravotného poistného a samostatne zárobkovo činné osoby, pričom je potrebné si buď vyzdvihnúť v zdravotnej poisťovni predvyplnenú poštovú poukážku alebo prázdnu poštovú poukážku a vyplniť ju osobnými údajmi ako aj údajmi z poisťovne a zaplatiť ju na pošte v hotovosti
 • Bankovým prevodom – tento spôsob je najčastejší a najvyužívanejší u všetkých skupín vrátane zamestnávateľov, kedy sa preddavky na zdravotné poistenie platia priamo bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet poisťovni aj s použitím príslušných kódov a symbolov na rozlíšenie poistenca a poistenia – tu sa dá takýto bankový prevod zadať aj online, ale treba vedieť, ako platiť zdravotné poistenie cez internet

Platobné údaje zdravotných poisťovní na Slovensku

Zdravotná poisťovňa Dôvera – tuzemské platby:

Údaje pre SZČO:

IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Údaje pre zamestnávateľov:

IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Zdravotná poisťovňa Union – tuzemské platby:

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

SWIFT/BIC kód: SPSRSKBAXXX

Všeobecná zdravotná poisťovňa – tuzemské platby:

Podľa miestnej príslušnosti k danej pobočke sa platia preddavky na tieto príjmové účty VšZP.

Odporúčané ebooky

Odporúčané články

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

27máj6:30Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch I.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

27máj6:30Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch I.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

28máj6:30Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X