Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2017 – výpočet, príklady

Businesswoman a toy car and a stack of coins
Thinkstock
18. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s daňou z motorových vozidiel si daňovník v daňovom priznaní vypočíta aj predpokladanú daň na rok 2017, na základe ktorej sa stanovuje, či vznikne daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel alebo nie.

Ako si vypočítať predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2017, sme si vysvetlili v tomto článku: 

V dnešnom článku sa pozrieme na preddavky na daň z motorových vozidiel.

Zákon o dani z motorových vozidiel nájdete tu.

Čo je preddavok na daň z motorových vozidiel

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Odvíja sa od výšky predpokladanej dane, na základe ktorej sa platia preddavky štvrťročné, mesačné alebo žiadne.

 

Platenie preddavkov na daň z MV

 

štvrťročné preddavky na daň z MV

Bližšiu špecifikáciu nájdete v zamknutej časti:

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur,
 • výška štvrťročných preddavkov sa vypočíta ako jedna štvrtina predpokladanej dane,
 • splatnosť štvrťročných preddavkov je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

mesačné preddavky na daň z MV

Bližšiu špecifikáciu nájdete v zamknutej časti:

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur,
 • výška mesačných preddavkov je jedna dvanástina predpokladanej dane,
 • splatnosť mesačných preddavky na daň je do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Kedy sa preddavky na daň z MV neplatia

V časti pre členov klubu nájdete prehľadnú tabuľku zameranú na platenie preddavkov na daň z MV:

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru 2017 u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Tabuľka: Prehľad platenia preddavkov na daň z MV

Vypočítaná predpokladaná daň*) z motorových vozidiel

Spôsob platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel

do 700 eur (vrátane)

neplatia sa

od 700 eur do 8 300 eur (vrátane)

štvrťročne

nad 8 300 eur

mesačne

*)Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2017 a nie je oslobodené od dane.

Splatnosť preddavkov na daň z MV

Kedy sú splatné štvrťročné, mesačné preddavky? Ako je to s platením preddavkov, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia? Odpovieme tu:

Splatnosť preddavkov:

 • štvrťročné preddavky sú splatné posledným dňom príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • mesačné preddavky sú splatné posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

Poznámka Podnikam.sk:  Ak posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, preddavok na daň z motorových vozidiel je splatný v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Platenie preddavkov, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia

 • ak daňová povinnosť vznikne daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník neplatí preddavky na daň,
 • ak daňovníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky na daň na základe výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný tieto preddavky platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške aj v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v takomto prípade môže písomne požiadať správcu dane o zmenu výšky preddavkov, alebo ich zrušenie, týka sa to však len preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.

Príklad č. 1

Podnikateľ  používa pri svojej podnikateľskej činnosti dve motorové vozidlá:

 • Peugeot 307
 • Tatra T2-148

Obidve vozidlá sú registrované v Slovenskej republike a v dokladoch vozidiel je ako držiteľ uvedený tento podnikateľ. Motorové vozidlá boli používané počas celého kalendárneho roka 2016. Podnikateľ uhradil v roku 2016 štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 190 €.

Riešenie príkladu s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Keďže držiteľom vozidiel na základe dokladov k motorovým vozidlám je podnikateľ a uvedené vozidlá boli používané na podnikanie a boli evidované v SR, vzniká podnikateľovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV za r. 2016 a vypočítanú daň uhradiť najneskôr do 31. januára 2017.

Pri výpočte predpokladanej dane je potrebné postupovať podľa prílohy č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2017 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel upravená (znížená alebo zvýšená)  v zmysle § 7 tohto zákona. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2017 a nie je oslobodené od dane.

Vychádzajúc z nášho príkladu je ročná sadzba dane pre automobil Peugeot 148 € a vozidla TATRA 982 €. Na základe § 7 zákona o dani z motorových vozidiel je potrebné upraviť túto sadzbu v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. V našom príklade sme znižovali ročnú sadzbu pri oboch automobiloch o 20 %, t. j. pri automobile Peugeot sa ročná sadzba 148 € znížila na 118,40 € a pri automobile TATRA sa ročná sadzba 982 € znížila na 785,60 €.

Predpokladaná daň je 904 € a vzhľadom na to, že táto čiastka je vyššia ako 700 €, má podnikateľ povinnosť platiť v roku 2017 štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške ¼ zo sumy predpokladanej dane, t. j. štvrťročné preddavky bude platiť vo výške 226 €.

Príklad č. 2

Fyzická osoba – podnikateľka používala za účelom podnikania nasledovné motorové vozidlá:

 • Peugeot 307 (auto bolo používané počas celého kalendárneho roka)
 • AVIA 121.1 FC (auto bolo používané do 15. 5. 2016)

Za rok 2016 uhradila štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 350 €. Automobil AVIA 121.1 FC sa používal len do 15. 5. 2016 a týmto dňom zanikla daňová povinnosť k dani z MV. Vozidlo Peugeot 307 sa používalo celý kalendárny rok.  V dokladoch všetkých vozidiel bola zapísaná podnikateľka ako držiteľka vozidiel.

Riešenie príkladu s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Obidve motorové vozidlá boli používané na podnikanie a boli evidované v SR. Ich držiteľkou je podnikateľka, ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV za r. 2016 a vypočítanú daň uhradiť najneskôr do 31. januára 2017. V priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k zániku daňovej povinnosti na vozidlo Avia, a to k 15. 5. 2016. Z uvedeného dôvodu sa v daňovom priznaní prepočíta výška dane alikvotne podľa počtu dní od 1. 1. 2016 až do 15. 5. 2016, kedy došlo k zániku daňovej povinnosti.

Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2017 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel upravená (znížená alebo zvýšená)  v zmysle § 7 tohto zákona.

V našom príklade sme znižovali ročnú sadzbu pri osobnom automobile Peugeot o 20 %, t. j. pri automobile Peugeot sa ročná sadzba 148 € znížila na 118,40 €. Predpokladaná daň je 118,40 € a vzhľadom na to, že táto čiastka je nižšia ako 700 €, nemá podnikateľka povinnosť platiť v roku 2017 preddavky na daň z MV.

K téme

Témy

daň z motorových vozidiel 2016masterpreddavky na daň z motorových vozidielPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X