Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Priebežná účtovná závierka 2017

Accounting
Thinkstock
26. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Účtovná závierka je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý je povinný zostavovať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Obsahuje prehľadne usporiadané informácie o hospodárení účtovnej jednotky.

Účtovníctvo pozná tri druhy účtovných závierok – riadna, mimoriadna a priebežná. V dnešnom článku sa pozrieme na to, v akých situáciách a kedy sa zostavuje priebežná účtovná závierka, či je zostavenie priebežnej účtovnej závierky povinné a aké rozdiely sú oproti riadnej a mimoriadnej účtovnej závierke.

V uzamknutej časti nájdete vysvetlené tieto témy:

 • povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku,
 • účtovná závierka pri konkurze a likvidácii – zdaňovacie obdobie,
 • rozdiely oproti riadnej účtovnej závierke,
 • obdobie zostavenia priebežnej účtovnej závierky,
 • iné prípady zostavenia priebežnej účtovnej závierky.

Povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku

Účtovným jednotkám ukladá povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku zákon o účtovníctve. V § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve sa dozvieme, že okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje osobitný predpis. Týmto osobitným predpisom je napríklad zákon o dani z príjmov, ktorý ustanovuje niektoré povinnosti daňovníka počas obdobia trvania konkurzu alebo likvidácie.

Priebežnú účtovnú závierku je účtovná jednotka povinná zostaviť počas trvania konkurzu alebo likvidácie.

Zostavuje ju v tom prípade, ak doba trvania konkurzu alebo likvidácie presiahne viac zdaňovacích období. Povinnosť vytvoriť priebežnú účtovnú závierku vyplýva z § 14 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ktorý upravuje základ dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz. Týmto základom dane je výsledok hospodárenia zistený podľa zákona o účtovníctve, upravený podľa § 17 zákona o dani z príjmov. Ak zdaňovacie obdobie je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový základ dane sa rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej ÚZ zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu.

Zdaňovacie obdobie pri konkurze a likvidácii

Tak ako pri konkurze, tak aj pri likvidácii, je zdaňovacie obdobie určené rovnakým spôsobom. Zdaňovacie obdobie sa začína dňom vstupu daňovníka do likvidácie/vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom skončenia likvidácie/zrušenia konkurzu. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie/konkurzu, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie/konkurzu. Ak daňovník neskončil likvidáciu/konkurz do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie/konkurzu, je až do skončenia likvidácie/konkurzu zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

Na účely zistenia základu dane je účtovná jednotka, ktorá vstúpila do likvidácie alebo na ktorú bol vyhlásený konkurz, povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia likvidácie alebo konkurzu.

Upozornenie Podnikam.sk: Ku dňu skončenia likvidácie a ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu účtovná jednotka zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.

Rozdiely oproti riadnej účtovnej závierke

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že priebežná účtovná závierka je svojim obsahom skoro identická oproti riadnej. Existuje však niekoľko malých rozdielov, na ktoré je dobré si dať pozor:

 • pri priebežnej účtovnej závierke sa neuzatvárajú účtovné knihy,
 • inventarizácia je potrebná iba z dôvodu správneho ocenenia niektorých položiek (vytvorenie rezerv, opravných položiek, odpisovaný majetok),
 • priebežnú účtovná závierka nemusí byť overená audítorom, ani ak má účtovná jednotka povinnosť auditu
 • priebežnú účtovnú závierku zostavenú v priebehu konkurzu alebo likvidácie daňový úrad do registra účtovných závierok nepostupuje.

Inak má priebežná účtovná závierka rovnaký formát ako riadna. V sústave podvojného účtovníctva sa skladá z týchto častí:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky.

V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú tieto informácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Rovnaký postup platí aj pri výkaze ziskov a strát.

Obdobie zostavenia priebežnej účtovnej závierky

Určenie obdobia, za ktoré sa zostavuje priebežná účtovná závierka je o niečo komplikovanejšou otázkou. Našťastie, finančná správa vydala k tejto problematike metodický pokyn, podľa ktorého je možné obdobie spoľahlivo a s istotou určiť. Najlepšie bude vysvetlenie na konkrétnom príklade.

Príklad:

Účtovná jednotka (nie je mikro účtovnou jednotkou), vstúpila dňa 5.3.2016 do likvidácie a jej likvidácia sa skončí dňa 10.3.2019. Účtovná jednotka zostaví za obdobie pred vstupom do likvidácie mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie od 1.1.2016 do 4.3.2016.

Uvedené obdobie je aj samostatným zdaňovacím obdobím. Účtovné obdobie likvidácie trvá od 5.3.2016 do 10.3.2019. Na účely zistenia základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobia je potrebné, aby účtovná jednotka zostavila priebežnú účtovnú závierku ku koncu jednotlivých kalendárnych rokov, tzn. k 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018. Ku dňu skončenia likvidácie k 10.3.2019 zostaví mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie likvidácie od 5.3.2016 do 10.3.2019.

Prehľad mimoriadnych a priebežných účtovných závierok:

Účtovná závierka Bežné obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od do od do
mimoriadna 01/2016 03/2016 01/2015 12/2015
priebežná 03/2016 12/2016 01/2016 03/2016
priebežná 03/2016 12/2017 01/2016 03/2016
priebežná 03/2016 12/2018 01/2016 03/2016
mimoriadna 03/2016 03/2019 01/2016 03/2016

Z vyššie uvedeného vyplýva, že údaje sa v priebežnej účtovnej závierke zobrazujú kumulatívne od začiatku trvania konkurzu alebo likvidácie.

Poznámka: Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie neuvádzajú.

Iné prípady zostavenia priebežnej účtovnej závierky

Priebežná účtovná závierka sa môže zostaviť aj v iných situáciách, ako sú tie, ktoré určuje zákon. Často sa stáva, že daňovník, ktorý čerpá z banky podnikateľský úver musí pravidelne preukazovať banke svoju finančnú situáciu. Banka si v týchto momentoch môže vyžiadať práve priebežnú účtovnú závierku (pokiaľ nie je zhodná s riadnou).

Avšak aj pre samotných podnikateľov nie je na škodu vedieť, ako je na tom firma v priebehu roka. Priebežná účtovná závierka môže takéto informácie spoľahlivo poskytnúť. Nemusí pritom ísť o kompletnú verziu vrátane všetkých častí, ale len o skrátené vykázanie aktuálneho stavu spoločnosti.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahpriebežná účtovná závierka

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X