Dobrý deň, dňa 11. júna 2023 budem mať ako 63 ročný nárok na starobný dôchodok ( ročník 1960 ), nakoľko však chcem požiadať o predčasný dôchodok presne 90 dní ( odpočet 1,5% zo starobného dôchodku) pred týmto termínom, chcel by som vedieť presný deň, kedy nám podpísať Žiadosť o predčasný dôchodok.