Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď ohľadne dotácie a DPH.

Moja podotázka ešte znie: Mám odviesť celú DPH v tom mesiaci keď bude prijatá dotácia, alebo budem ju postupne odvádzať podľa výšky čerpania dotácie v čase jej čerpania /ako pri dani z príjmov/. Ďakujem.

Jana Poláková