Dobrý deň,

firma sro, platca DPH, poskytuje služby vlastníkom bytov v nejakom bytovom dome (napríklad výmenu vodomerov). Vlastníci sú zastupovaní správcom – sro-čkou, prípadne Stavebným bytovým družstvom a pod. Správca žiada fakturovať takto:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. J. Kráľa 15, Zvolen

v zastúpení správcu SBD Zvolen,

Nográdyho 24, Zvolen

IČO + IČDHP správcu

Mám 2 otázky:

1. Je správne faktúru vystaviť tak ako som uviedla v príklade? alebo je správne ju vystaviť na: Vlastníci bytov a NP, J. Kráľa 15, Zvolen – bez IČO a IČDHP správcu? Je jasné, že príjemcom služby sú tí vlastníci, i keď faktúru odovzdávame správcovi a ten uskutočňuje následne aj úhradu z účtu vlastníkov bytov (fondu opráv). Faktúra je vystavená s DPH.

2. Faktúra vystavená pre vlastníkov bytov ide do kontrolného výkazu do A1 alebo D2?

Ďakujem za objasnenie.