Dobrý deň. Mám otázku : Keď má konateľ zriadenú kanceláriu vo svojom rodinnom dome bez zriadenia prevádzky, musí byť alebo nie uzavretá zmluva o nájme medzi fyzickou osobou a konateľom . Ďakujem.