Dobrý deň,
prosím o poskytnutie informácie ohľadom problematiky prenájmu pozemku a prístupovej cesty obchodnej spoločnosti, teda s.r.o., s tým, že prenajímateľ žiada v zmluve o prenájme o opravu a údržbu prístupovej cesty. A teda chcem sa opýtať, či materiál na opravu môžeme dať do nákladov jednorazovo? / betón, štrk, asfalt, zámková dlažba…/