Ocenila by som informáciu o odmeňovaní konateľa slovenskej s.r.o. ktorý je občanom iného členského štátu EU v ktorom má stredisko životných záujmov a so slovenskou s.r.o. má podpísanú zmluvu o výkone funkcie konateľa § 66 odst. 6 obchodného zákonníka má nárok na pravidelnú odmenu . aké odvody za neho slovenská s.r.o. platí a do ktorej zdravotnej a sociálnej poisťovn?? daň zo závislej činnosti samozrejme bude platiť v SR.