V 6/18 sme dostali objednávku na stavebné práce s tým, že ich máme fakturovať na Bytové družstvo s uvedeným IČOm a IČ DPH. Vystavili sme faktúru s prenosom daňovej povinnosti a bola nám aj uhradená. V 8/18 sa nám ozvala účtovníčka bytového družstva, že potrebuje prerobiť faktúru na vlastníkov bytov (neplatcov DPH) a faktúra má byť preto s DPH, ktorú nám doplatia. Aký je správny spôsob opravy? Uvažujem správne? Keďže ide o zmenu odberateľa je potrebné urobiť storno faktúry s dátumom 6/18 (treba podať dodatočný KV, kde bude storno v C1). Problém mi robí správna faktúra s DPH. Logicky mala byť DPH z tejto faktúry odvedená v DP za 6/18, takže by mala byť správna faktúra vystavená s dátumom 6/18 a podané dodatočné daňové priznanie k DPH a daň doplatená. Správna faktúra bude uvedená v dodatočnom kontrolnom výkaze za 6/18 v časti D2. Toto by malo byť podľa mňa správne riešenie problému s DPH, ale ako vyriešiť nesúlad v časovej následnosti faktúr. Storná majú samostatné číslovanie, tam nie je problém, ale ak vyhotovím v 8/18 faktúru so zdaniteľným plnením zo 6/18 nie je to porušenie zásad účtovníctva? Naruší sa časová následnosť faktúr a faktúra bude vystavená neskôr ako 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Ďakujem za odpoveď.