Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové náklady s.r.o. v roku 2021

daňové náklady
daňové náklady Foto: Thinkstock
18. októbra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Slovenské spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve sú povinné účtovať o všetkých účtovných prípadoch v priebehu účtovného obdobia. Účtujú o časovo rozlíšených výnosoch a nákladoch. Každý zaúčtovaný náklad alebo výnos musí časovo a vecne súvisieť s príslušným zdaňovacím obdobím. Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov vznikne výsledok hospodárenia, ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Toto však vo väčšine prípadov neznamená automaticky aj základ dane. Každý výnos alebo náklad je totiž potrebné posudzovať aj podľa zákona o dani z príjmov. Niektoré daňové výdavky nemôžu byť daňovo uznané a tým sa základ dane spoločnosti zvyšuje. V ďalších riadkoch si prejdeme najčastejšie prípady kedy daňové náklady s.r.o. nesmú alebo môžu byť daňovými výdavkami.

Náklady pri podnikaní nie sú vždy daňovo uznané

Nie každý náklad, ktorý súvisí s podnikaním, zákon o dani z príjmov posudzuje ako daňovo uznaný. Daňové výdavky sú upravené predovšetkým v paragrafoch 19 až 21. Samotná podstata daňového výdavku je upravená nasledovne:

daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Z tejto definície je zrejmé, že predtým, ako sa rieši konkrétna uznateľnosť, musia byť splnené nasledovné podmienky:

–           výdavok musí súvisieť s podnikaním,

–           musí byť k nemu doklad,

–           musí byť zaúčtovaný.

Veľmi dôležitým ustanovením na úvod je aj § 19 ods. 2 písm. t), ktoré hovorí o primeranosti výdavkov. Ak je nejaký výdavok využívaný z časti na podnikanie a z časti na súkromné účely, vzniká povinnosť takýto výdavok krátiť. Výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na ochranu osoby daňovníka a blízkych osôb daňovníka, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý dodaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem, sa krátia týmito spôsobmi:

 1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
 2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Automobil v s.r.o.
 • Výdavky na reklamu a propagáciu
 • Výdavky po zaplatení a záväzky po splatnosti
 • Daňové náklady pri transakciách so závislými osobami
 • Praktické príklady

Automobil v s.r.o.

Pravdepodobne najčastejšie skloňovaná otázka medzi podnikateľmi a aj účtovníkmi. Ako to najoptimálnejšie nastaviť. V zásade existujú dve hlavné možnosti:

 • zaradenie auta do majetku spoločnosti,
 • využívanie vlastného automobilu zamestnancom alebo konateľom.

V prvom prípade sa po zaradení automobilu do majetku spoločnosti o takomto majetku účtuje a uplatňujú sa odpisy. Ak odpisy spĺňajú podmienky ustanovené v zákone o dani z príjmov, ide o daňové odpisy, ktoré znižujú základ dane. Automobily sa zaraďujú do prvej odpisovej skupiny, takže do nákladov vstupujú v priebehu 4 rokov. Okrem odpisov vstupujú do daňových výdavkov aj všetky ďalšie výdavky, ktoré súvisia s automobilom a zároveň s podnikateľskou činnosťou:

 • výdavky na opravy a udržiavanie,
 • výdavky na pohonné hmoty,
 • daň z motorových vozidiel,
 • poistenie,
 • technické zhodnotenie automobilu a ďalšie.

TIP:

Od 1.1.2020 sa do zákona o dani z príjmov dostla nová odpisová skupina 0. Ide o špeciálnu odpisovú skupinu, ktorá sa týka elektromobilov. Odpisová skupina 0 má stanovenú dobu odpisovania 2 roky. To znamená, že elektromobily sa odpisujú len dva roky, čo zvyšuje možnosť zahrnutia vyšších odpisov do základu dane.

Zaradenie automobilu do majetku nemusí byť vždy výhodné. V prípade, že napríklad konateľ využíva vlastné motorové vozidlo (nezaradené do obchodného majetku) má nárok na uplatnenie cestovných náhrad za vykonané pracovné cesty. To isté platí aj pre zamestnanca. Základná náhrada za použitie vlastného motorového vozidla je 0,193 EUR/km. K tomu sa dajú pripočítať ešte náklady za spotrebované pohonné hmoty. Je už na každého zvážení, ktorý zo spôsobov je pre neho výhodnejší.

POZOR

Ak už raz automobil bol zaradený v obchodnom majetku, nedajú sa už následne uplatňovať cestovné náhrady za použitie takého vozidla.

Výdavky na reklamu a propagáciu

Daňovými výdavkami sú výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Reklamné výdavky sú teda štandardne uznateľným daňovým nákladom. Musia však byť splnené nasledujúce podmienky:

 • reklama musí byť vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka,
 • musí byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
 • musí byť realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame.

Príklad

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá predáva medicínske nástroje sa zúčastnil výstavy. Na tejto výstave prezentoval výrobky spoločnosti. Za možnosť prezentácie zaplatil 500 EUR. Tento výdavok je plne uznateľným daňovým výdavkom a ovplyvňuje základ dane s.r.o.

Výdavky po zaplatení a záväzky po splatnosti

Už niekoľko rokov je súčasťou zákona o dani z príjmov aj pomerne nepríjemné ustanovenie, ktoré prikazuje neuznávať niektoré druhy výdavkov, ktoré spoločnosť ku koncu zdaňovacieho obdobia neuhradila. Tým, že takého náklady nie sú daňovo uznané sa zvyšuje základ dane. Ďalší rok, ak sú príslušné záväzky uhradené, je možné opätovne základ dane znížiť cez odpočítateľnú položku.

Súčasťou základu dane len po zaplatení sú najčastejšie tieto výdavky:

 • výdavky za prenájom hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci,
 • výdavky za marketingové štúdie a prieskum trhu,
 • odplaty za sprostredkovanie obchodu,
 • výdavky na poradenské a právne služby,
 • poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,
 • výdavky na sponzorské športovca.

Všetky vyššie uvedené náklady musia byť uhradené do posledného dňa zdaňovacieho obdobia, aby mohli byť uznané.

Príklad

Spoločnosť sa zaoberá predajom spotrebného tovaru. Za vedenie účtovníctva platí účtovníkovi štvrťročný paušál. V prípade, ak chce mať daňovník v daňových výdavkoch aj platbu za 4. kvartál 2021, musí faktúru uhradiť najneskôr do 31.12.2021.

Obdobným prípadom sú záväzky po splatnosti. Princíp je tam rovnaký, avšak posudzuje sa časový úsek, ako dlho nebol konkrétny záväzok uhradený. Podľa dĺžky doby sa následne pripočítava k základu dane pomerná časť záväzku. Spoločnosť musí k základu dane pripočítať sumy podľa nasledujúceho kľúča:

 • viac ako 360 dní po splatnosti, v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
 • viac ako 720 dní po splatnosti, v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
 • viac ako 1 080 dní po splatnosti, v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

POZOR

Ustanovenie o záväzkoch po splatnosti sa posudzuje len u tých záväzkov, ktoré boli v minulosti daňovým výdavkom, t.j. v predchádzajúcich obdobiach znížili základ dane spoločnosti.

Daňové náklady pri transakciách so závislými osobami

Aby toho nebolo málo, čo zákon o dani z príjmov obmedzuje, každý daňovník musí myslieť aj na transakcie s prepojenými osobami.

Príklad

Manžel vlastní jednu spoločnosť a manželka druhú. Medzi spoločnosťami došlo k dodaniu tovaru. Takéto spoločnosti sú z hľadiska dane z príjmov považované za závislé osoby a tým pádom všetky transakcie medzi nimi musia byť ocenené na trhovej báze.

Ak takéto transakcie nie sú ocenené trhovými cenami, zákon ukladá daňovníkovi povinnosť dodaniť rozdiel v daňovom priznaní. Ak má napríklad spoločnosť na jednej strane výnos z predaja majetku 1 euro, pričom predaný majetok má hodnotu 10 000 eur, rozdiel v sume zhruba 10 000 eur má byť pripočítateľnou položkou k základu daňovníka, ktorý účtoval o výnose. Analogicky je to následne aj u daňových výdavkov na druhej strane.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daňové výdavkypodnikanie s.r.o.podnikanie v s.r.o.Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X