Pri kontrole skladu na konci roku 2022 sme zistil chybu pri inventarizácii skladu ku dňu 31.12.2021. Na niektorých skladových kartách materiálu neboli uvedené skladové ceny a teda uzávierka účtu 112 nebola správna. Rozdiel bol cca 11 tis. Eur. (účtovaných bolo 8 tis., ale skutočný stav skladu bol 19 tis.) Chyba bola zistená až teraz v januári 2023 to znamená, že účtovné knihy už otvoriť nemôžem.

1.       Môžem považovať túto chybu minulých období za nevýznamnú ak mám v internom predpise uvedené, že za nevýznamné chyby sa považujú chyby do 10 % z ročného obratu daného účtovného obdobia ? Zistená chyba predstavuje 9,2 % obratu z roku 2021. V r. 2021 bol obrat 120 tis. a  výsledkom hospodárenia bola strata 4433 €.  

2.       Môžem postupovať podľa § 5 Postupov účtovania v PÚ a opravu nevýznamných N a V minulých účtovných období zaúčtovať cez ID ako prípad bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch v roku 2022 a nepodávať dodatočné daňové priznanie za rok 2021 ?

3.       Ako zaúčtujem opravu chyby ?

Chcem nájsť čo najjednoduchší spôsob ako chybu opraviť a nepodávať dodatočné DP. Ak je to možné. Ešte sa mi to nestalo ak to budem musieť urobiť aký je spôsob opravy a podania dodatočného daňového priznania ? Kedy a ako zaúčtujem chybu a čo všetko sa uvádza do dodatočného priznania ? Iba zistená a opravená chyba alebo sa robí celá závierka (Súvaha, VZaS) ?  Prosím Vás o čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie 🙂

Ďakujem za pomoc