Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako ochrániť práva súvisiace s autorským právom

Thinkstockphotos 509050202.jpg
Thinkstock
22. augusta 2016 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

V rámci ochrany práv súvisiacich s autorským právom možno chrániť aj umelecké výkony (spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukové záznamy (záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálne záznamy (záznam športového podujatia) a tiež vysielania.

Práva výkonných umelcov

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry. Najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.

Aké práva má výkonný umelec

Podobne ako autor má osobnostné aj majetkové práva. Má právo na označenie svojho umeleckého výkonu menom, či právo rozhodnúť o zverejnení svojho výkonu.

V rámci práv môže využiť svoj výkon a právo udeľovať súhlas na jeho použitie, a to na:

 • verejný prenos nezaznamenaného výkonu okrem vysielania
 • vyhotovenie originálu záznamu
 • vyhotovenie rozmnoženiny záznamu
 • verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním
 • sprístupňovanie záznamu verejnosti.

Ako dlho trvajú práva výkonného umelca

Práva trvajú 50 rokov od podania výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, práva trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Ak počas tohto času dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, práva trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Trvanie majetkových práv skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

Ako môže iná osoba použiť umelecký výkon

Pred použitím je potrebné licenčnou zmluvou získať súhlas, a to priamo od výkonného umelca. Alebo, ak je zastúpený organizáciou kolektívnej správy, od príslušnej organizácie.

Práva výkonných umelcov na Slovensku zastupujú organizácie kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska.

Aj na použitie umeleckého výkonu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Práva výrobcov zvukových záznamov

Zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa zaznamenávajú. Záznam zvukovej zložky audiovizuálneho diela sa za zvukový záznam nepovažuje. Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

Aké práva má výrobca zvukového záznamu

Má vo vzťahu k zvukovému záznamu len majetkové práva. Nakoľko v prípade zvukového záznamu nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu. Tak ako je to v prípade diela, či umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu zvukového záznamu je použiť ho a udeľovať súhlas len na:

 • vyhotovenie rozmnoženiny,
 • verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
 • vysielanie,
 • sprístupňovanie verejnosti.

Ako dlho trvajú práva výrobcu zvukového záznamu

Práva trvajú 50 rokov od vyhotovenia. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu, právo výrobcu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Ako môže iná osoba použiť zvukový záznam

Použite je možné tak ako pri iných predmetoch ochrany na základe licencie udelenej výrobcom, alebo organizáciou kolektívnej správy. Ak je ňou výrobca zastúpený.

Práva výrobcov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska.
Aj na použitie zvukového záznamu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

Je ním aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho. Bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

Výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

Aké práva má výrobca audiovizuálneho záznamu

Výrobca disponuje len majetkovými právami. Nakoľko v prípade audiovizuálneho záznamu nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu. Tak ako je to v prípade diela, či umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu je právo použiť ho a udeľovať súhlas na:

 • vyhotovenie rozmnoženiny,
 • verejné rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
 • technické predvedenie,
 • vysielanie,
 • sprístupňovanie verejnosti.

Ako dlho trvajú práva výrobcu audiovizuálnych záznamu

Práva trvajú 50 rokov od vyhotovenia. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu, právo zaniká uplynutím 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Ako môže iná osoba použiť audiovizuálnych záznam

Použitie je možné na základe licencie udelenej výrobcom, či organizáciou kolektívnej správy. Ak je ňou zastúpený.

Práva výrobcov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy SAPA, slovenská asociácia producentov v audiovízii.

Aj na použitie audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Práva vysielateľov

Je potrebné odlišovať vysielanie:

 • ako činnosť vysielateľa (ide o druh verejného prenosu diela),
 • ako predmet ochrany (programová služba ako produkt vysielateľa, ktorý je vnímaný verejnosťou ako televízny alebo rozhlasový program).

K vysielaniu ako predmetu ochrany sa viažu majetkové práva vysielateľa. Vysielaniu sa venujú aj osobitné právne predpisy, najmä zákon o vysielaní a retransmisii.

Aké práva má vysielateľ

Vo vzťahu k vysielaniu disponuje rovnako ako výrobca zvukového, či audiovizuálneho záznamu výlučne majetkovými právami.

Má právo použiť svoje vysielanie a právo udeľovať súhlas na:

 • verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
 • vyhotovenie záznamu,
 • vyhotovenie rozmnoženiny záznamu,
 • verejné rozširovanie záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
 • retransmisiu,
 • sprístupňovanie záznamu verejnosti.

Práva sú prevoditeľné. Môže ich previesť zmluvou na inú osobu. Tým ich zároveň stráca.

Ako dlho trvajú práva vysielateľa

Trvajú 50 rokov od odvysielania predmetu ochrany. Trvanie sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania.

Ako môže iná osoba použiť vysielanie

Môže ho použiť na základe licencie od pôvodného vysielateľa, prípadne od príslušnej organizácie kolektívnej správy. Ak je ňou zastúpený.

Práva vysielateľov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov.

Aj na použitie vysielania sa vzťahujú zákonné licencie.

Užitočné linky

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/prava-suvisiace-s-autorskym-pravom
http://www.slovgram.sk/
http://www.soza.sk/
http://www.ozis.sk
http://www.slovakproducers.com/
http://www.lita.sk/
http://apkt.sk/
http://www.sakt.sk/

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"

Témy

autorské právoduševné vlastníctvoochranaPrémiový obsahsúvisiace práva

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

05aug9:00WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 20209:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

06aug9:00WEBINÁR: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

07aug9:00WEBINÁR: Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X