Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako sa brániť nekalej konkurencii

Sensitive Data Protection, Poor Security
Thinkstock
26. septembra 2016 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Nekalou hospodárskou súťažou je podľa Obchodného zákonníka konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Je preto neprípustná.

Neférová hospodárska súťaž sa môže prejavovať ako klamlivá reklama, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, ale aj ako parazitovanie na povesti, podplácanie, či zľahčovanie. Spadá sem tiež porušenie obchodného tajomstva, výroba produktov a uvádzanie na trh a poskytovanie služieb ohrozujúcich zdravie alebo životné prostredie.

Prostriedky ochrany

Hlavnou funkciou právnej úpravy nekalej súťaže je prevencia. V prípade, ak napriek tomu dôjde k zásahu do práv, majú dotknuté osoby k dispozícii nástroje na odstránenie takéhoto stavu.

Sú nimi právne prostriedky:

 • súkromné,
 • verejnoprávne,
 • komunitárne.

 

Súkromno-právna ochrana

Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa domáhať, aby sa tohto konania porušiteľ zdržal a odstránil škodlivý stav. Môžu požadovať primerané zadosťučinenie. V podobe peňazí, náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia.

Aktívna legitimácia

Je potrebné vymedziť subjekty, ktoré sú v sporoch aktívne legitimované. Teda majú právo byť žalobcami. Sú nimi osoby, ktorých práva boli porušené alebo ohrozené. Tiež ide o právnické osoby oprávnené brániť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

Zákaz kumulácie žalôb

Len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo o odstránenie škodlivého stavu, alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby ďalších osôb pre tie isté nároky z tohto istého konania prípustné.

Nie je to na ujmu práva týchto ďalších osôb pripojiť sa k začatému sporu podľa všeobecných ustanovení ako vedľajší účastníci. Právoplatné rozsudky vydané o týchto nárokoch k žalobe čo i len jedného, sú účinné aj pre ďalších oprávnených.

Pasívna legitimácia

Označuje účastníka, ktorého možno žalovať z dôvodu podozrenia zo spáchania skutku. Obchodný zákonník nazýva túto osobu rušiteľ.

Môžu nimi byť:

 • výrobcovia reklamy a jej šíritelia,
 • osoby napĺňajúce skutkovú podstatu zľahčovania,
 • v prípade klamlivého označenia tovaru alebo služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny a parazitovania na povesti osoby, ktoré sa takéhoto konania dopustia,
 • v prípade porušenia obchodného tajomstva osoby, ktoré sa k predmetnej informácii dostali a poskytli inej osobe, alebo ju použili pre vlastný účel (tak ako pri podplácaní, aj tu sú používaní sprostredkovatelia a pomocné osoby),
 • ďalšie pomocné osoby, napríklad agentúra zaoberajúca sa prieskumom trhu, ktorá zverejní určité nepravdivé údaje, tie sú následne spracované napríklad reklamnou agentúrou na výrobu reklamy.

Uplatniteľné nároky

Vo všeobecnosti Obchodný zákonník v rámci nekalej súťaže umožňuje aktívne legitimovanej osobe od rušiteľov požadovať:

 • zdržanie sa nekalosúťažného konania,
 • odstránenie škodlivého stavu,
 • primerané zadosťučinenie,
 • náhradu škody,
 • vydanie bezdôvodného obohatenia,
 • uverejnenie rozsudku.

Predbežné opatrenie

Ako inštitút Občianskeho súdneho poriadku má niekedy až rozhodujúci význam. Umožňuje efektívne podporiť ochranu práv a oprávnených záujmov. Z dôvodu súdnych prieťahov by ich ochrana nebola možná.

Nekalosúťažný spor spravidla trvá dlhšie. Od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. Kým dôjde k rozhodnutiu, mohol by žalobca z dôvodu nekalej súťaže aj zaniknúť.

Určovacia žaloba

Jej cieľom je vniesť istotu do nejasných vzťahov. Je výhodné, ak žalobca žaluje najskôr prostredníctvom žaloby na určenie nekalosúťažného konania. Následne podľa výsledku podá samostatnú žalobu v nekalej súťaži.

Cieľom je optimalizácia nákladov na konanie a istota potvrdenia nekalosúťažného konania. Ak je touto žalobou určené, že ide o nekalú súťaž, pristupuje žalobca s istotou k podaniu žaloby v nekalej súťaži. Praktické je to napríklad pri používaní ochrannej známky. V úvode je podaná žaloba s určením oprávneného užívateľa ochrannej známky. Následne žaloba z nekalosúťažného konania.

Verejné pojednávanie

Pôsobí preventívne prostredníctvom informovania verejnosti.

Mimosúdne prostriedky ochrany

Okrem inštitútov ochrany pred nekalosúťažným konaním podľa Obchodného zákonníka, prípadne Občianskeho súdneho poriadku, existujú prostriedky mimosúdnej ochrany Občianskeho zákonníka.

Konkrétne:

 • predbežný zákaz zásahu do pokojného stavu (osoby, ktorých práva boli porušené alebo ohrozené, môžu sa domáhať, aby sa rušiteľ konania zdržal a odstránil škodlivý stav),
 • svojpomoc (ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť, napríklad majiteľ obchodu primeraným dôrazným spôsobom vykáže iného súťažiteľa spred vchodu do svojej predajne, ktorý tam rozdáva svoje informačné letáky),
 • nutná obrana (ak bude súťažiteľ brániť inému, napríklad v prelepovaní svojich plagátov).

Verejnoprávna ochrana

Trestnoprávna ochrana

Konanie v nekalej súťaži môže z hľadiska ujmy prekročiť určité hranice prijateľnosti, ktoré môžu takéto konanie kvalifikovať ako trestné. Pôjde najmä o závažnejšie konania, ktorých znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Trestné činy so znakmi nekalej súťaže sú označované ako hospodárske.

Ďalšie možnosti verejnoprávnej ochrany

Tieto možnosti sú iné, než v prípade Obchodného zákonníka. Keďže sa týkajú hlavne verejnoprávneho záujmu. Môžu ale brániť konaniu a požadovať zaplatenie sankcií.

Príkladom týchto právnych noriem sú:

 • zákon o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon o reklame,
 • zákon o živnostenskom podnikaní,
 • tlačový zákon,
 • zákon o vysielaní a retransmisii,
 • zákon o potravinách.

Základom pre zákonný výkon práv, teda konanie dotknutých subjektov v súlade s právom, je hrozba sankcií.

Komunitárne právo

Slovenská republika je od začiatku mája 2004 riadnym členom Európskej únie. Očakávaný vstup si vyžiadal postupnú harmonizáciu práva s komunitárnym. Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž sú upravené v zmluve o fungovaní únie. Nekalú súťaž zastrešujú jednotlivé smernice.

Užitočné linky:

www.nekalasutaz.sk
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"

Témy

hospodárska súťažnekalá konkurenciaobranaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

05aug9:00WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 20209:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

06aug9:00WEBINÁR: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

07aug9:00WEBINÁR: Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X