Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či existujú nejaké obmedzenia a daňové povinnosti pri poskytnutí bezodplatnej pôžičky, ktorú by poskytla spoločnosť s ručením obmedzeným nezávislej (neprepojenej) fyzickej osobe, prípadne živnostníkovi. Fyzická osoba nie je zamestnancom firmy, nie je ani v príbuzenskom vzťahu, či inak prepojená so spoločnosťou, respektíve so spoločníkom. Jedná sa o pomoc rozvedenej matke troch detí. Spoločnosť jej chce poskytnúť bezúročnú pôžičku na bývanie, splatnú o 3 roky. Prosím o potvrdenie, či vzniká spoločnosti alebo fyzickej osobe dodatočná daňová povinnosť ak je pôžička bezúročná. Prosím tiež o potvrdenie, že sa na pôžičku nevzťahuje transférové oceňovanie, keďže sa nejedná o prepojené osoby ale ide o nezávislé osoby. Je prosím nejaký rozdiel z pohľadu dane, či sa pôžička poskytne matke ako fyzickej osobe alebo ako živnostníkovi, čiže podnikateľovi? Matka ako živnostník spoločnosti nič nefakturuje ani nemá uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.