Dobrý deň,

od minulého roka podnikám popri zamestnaní, venujem sa dizajnu pontónov a hausboatov, na tento účel mám ako predmet podnikania voľnú živnosť Dizajnérske činnosti. V zamestnaní na trvalý pracovný pomer pracujem ako konštruktér priemyselných obalov, jedná sa o obaly z rôznych materiálov, napr. drevo, kovy, plasty, vlnitá lepenka, …, túto činnosť vykonávam viac ako 12 rokov. Obaly sú od malých kartónových krabíc až po veľké boxy do lodných kontajnerov, v ktorých sú výrobky s hmotnosťou niekoľko ton. Popri trvalom pracovnom pomere ma oslovujú výrobcovia o návrh dizajnu obalov a drobných konštrukcií, čo už dlhšiu dobu aj robím, ale doteraz som to nefakturoval. Zaberá mi to veľkú časť môjho voľného času, preto som sa rozhodol, že budem spomínané služby, po dohode so zákazníkom, fakturovať.

Vytváram aj technické nákresy konštrukcií pontónov, ale výrobnú dokumentáciu si vypracúva zhotoviteľ na základe statického posudku.

Mám úplné stredoškolské vzdelanie technického smeru, konkrétne ako Mechanik strojov a zariadení, kde jedným z predmetov bolo technické kreslenie, prevažne kovových konštrukcií a súčiastok. Okrem toho som počas zamestnania absolvoval rôzne kurzy a školenia, zamerané na materiály a konštrukcie obalov a zúčastňujem sa testovania obalov v laboratóriách a u zákazníkov. Popri zamestnaní som absolvoval ešte jednu strednú školu, z ktorej mám výučný list ako Elektromechanik – silnoprúdová technika, ale to už s mojou otázkou nesúvisí.

Kreslenie technických výkresov nespadá pod voľnú živnosť, preto by som sa rád spýtal, aký predmet živnosti by som si mal doplniť.

Ďakujem

S pozdravom

Stanislav Mikulička