Dobrý deň ,

účtujem v JU :  zaplatil som zálohovú platbu na služby  a materiál dňa 29.12.2022   /záloha na materiál/

chcem sa spýtať či táto platba je mojim nákladom v roku 2022 ?

Dňa 11.1.2023 mi  ale dodávateľ poslal storno  tejto zálohovej platby z r 2022   /zrušil zmluvu /

ak budem účtovať v roku 2022 platbu ako náklad potom vrátená záloha bude zdaniteľný príjem ?

alebo  všetko vykazovať ako nedaňový výdaj v  r.2022 a nedaňový príjem r.2023

Ďakujem