Ďakujem rozumiem, pokračujem. Darovanie teda nakoniec neutralizuje odpis.

Píšete že najlepšie riešenie je predaj, rozumiem ale nerozumiem.
Najlepšie riešenie by to bolo ak by sa to dalo preda
ť za zostatkové ceny, ale to predpokladám vďaka netrhovej cene, neje možné? Inak je to nezmyselná transakcia, ktorá zdaňuje v podstate nerealizovaný zisk za 39%, to mi nepríde ako lacný presun a už vôbec nie lepší ako to darovanie.

Ešte nejaké iné rozumné riešenie, ktoré je reálne rozumnejšie ako to darovanie? Chcem len jednoducho reálne oddeliť súkromný majetok od podnikania, presunom na PO a ono to snáď ani nieje možné za rozumnú cenu… 

Ďakujem.