V roku 2023 mala s.r.o. jedného konateľa so 100% účasťou na ZI. Od 1.1.2024 už tento konateľ  nemá podiel na ZI, lebo ho previedol na svojho syna. Moja otázka znie, ako a komu sa môže vyplatiť podiel na zisku.