Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako ochrániť ochrannú známku

Trademark license
Thinkstock
15. júla 2016 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť. Tvoria ho najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal. Prípadne ich vzájomné kombinácie. Takéto označenie musí dokázať rozlíšiť tovary alebo služby dvoch rozličných pôvodcov.

Ako získať ochrannú známku

Prihlášku na predpísanom tlačive prijíma Úrad priemyselného vlastníctva SR. Môže ju podať fyzická alebo právnická osoba. V prípade kolektívnej ochrannej známky združenie fyzických alebo právnických osôb.

Prihláška musí obsahovať:

 • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra,
 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba,
 • názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
 • znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra, v ktorom sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa Medzinárodného triednika,
 • v prípade kolektívnej ochrannej známky musí obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov, ktorí ju môžu používať,
 • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Postup konania

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá prihlášku neskôr obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary či služby. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom o ochranných známkach.

Do zápisu do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky, na ktoré úrad prihliadne pri samotnom rozhodovaní. Osoba, ktorá podala pripomienky, sa ale nestáva účastníkom konania.

V prípade, že sú splnené všetky podmienky, úrad prihlášku zverejní vo svojom vestníku. Ak do troch mesiacov od zverejnenia nedostane námietky proti zápisu, prihlásené označenie napokon zaregistruje.

Námietkové konanie

Inštitútom známkového práva je aj námietkové konanie. Vytvára priestor pre uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom prihláseného označenia dotknuté. Námietky je možné podať po zverejnení prihlášky vo vestníku v lehote troch mesiacov.

Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.

Platnosť zápisu

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Práva majiteľa

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ju v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Je tiež oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby. Týka sa to aj takého označenia, z ktorého možnosti jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti.

Chránené je aj označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenska dobré meno. A ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky. Prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Majiteľ môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, upozornenie. A to, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že je v diele reprodukovaná.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, jej majiteľ má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané. Následky tohto zásahu musia byť odstránené. Môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia. Ním môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Ďalšie súvisiace skutočnosti

Majiteľ môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Spoločne pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. Alebo len pre niektoré z nich.

Môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré, prípadne pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná licenčnou zmluvou.

Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ alebo dlžník.

Združenie fyzických alebo právnických osôb môže ako prihlasovateľ podať prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky. Osoby, ktoré nemajú v SR trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami.

Ochrana v zahraničí

V súčasnosti existujú tri spôsoby, ako získať ochranu v zahraničí:

 • Podanie prihlášky priamo do krajiny alebo krajín v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu.
  Podmienky registrácie, ako aj samotné konanie o prihláške sa riadi právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva,
 • Podanie prihlášky do viacerých krajín sveta podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách týchto dohôd je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom slovenského úradu. Ak má prihlasovateľ na území SR podnik alebo bydlisko, prípadne je jeho štátnym príslušníkom,
 • Podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie (EUTM). Môže byť podaná len na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Prihlášku možno podať v každom z 23 oficiálnych jazykov, teda aj v slovenčine.

Doba platnosti zápisu ochrannej známky únie do registra je desať rokov odo dňa podania. Registrácia môže byť obnovená. Vždy na obdobie desať rokov na základe žiadosti majiteľa. Ak boli zaplatené náležité poplatky.

Zápisom prihlášky získava majiteľ právo na jej používanie v celej EÚ a zároveň právo zakázať jej používanie tretími osobami. Môže tiež požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania svojich práv. Má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri. Prípadne ju môže používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu vo všetkých krajinách EÚ.

Užitočné linky

https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"

Témy

duševné vlastníctvoochranaochranná známkaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X