Podáva dedič spolu s daňovým priznaním (po úprave základu dane) po úmrtí živnostníka aj účtovnú závierku v JÚ? Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa ku dňu úmrtia vykazuje skutočný stav k tomuto dňu alebo nulové zostatky?