Má otec- SZČO nárok na materskú napr. od mesiaca november 2018 / materská matke končí v 10/2018/, v prípade, že si obnovil živnosť v marci 2018 a nemá povinnosť platiť poistné do SP. Pred obnovením živnosti bol nepretržite zamestnaný 5 rokov.