ako sa posudzuje práca nadčas u zamestnancov, ktorí pracujú napr. 11 hodín denne (otváracia doba predajne) každé 2 dni (čiže odpracuje týždenne 44 hodín), je to práca nadčas, keďže to nie je žiadna mimoriadna práca alebo naliehavá udalosť, len sú dodržané otváracie hodiny predajne?