Dobrý deň,

prijali sme dotáciu od PPA na Podporu v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Sme platitelia DPH. Máme jednoduché účtovníctvo. Dotáciu použijeme na pestovnú činnosť. Z pohľadu dani z príjmov dotáciu budeme zahrňovať do základu dane až v čase jej čerpania.

Ale z  pohľadu DPH mi nie je jasné či máme odviesť aj DPH z prijatej dotácie. A či si môžem odpočítať DPH za pestovnú činnosť, ktorá bude tiež s DPH a dotáciu si vyúčtujem len v cenách bez DPH.

Ďakujem za odpoveď

Jana Poláková