Dobrý deň, naša spoločnosť prevádzkuje e-shop má zmluvný vzťah so spoločnosťou X, ktorá je našou platobnou bránou. (má licenciu od Národnej banky Slovenska a poskytuje nasledovné služby:  a) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb: úhradou,  prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. b) vydávanie platobného prostriedku)

Spoločnosť X tvrdí, že ich výpisy môžeme v účtovníctve evidovať ako všetky ostatné bankové výpisy, a to na základe paragrafu 2 odseku 9 Zákona 492/2009 o platobných službách, ktorý hovorí: Platobným účtom sa rozumie bežný účet alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov ak ide o právnicku osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.

Obchodný zákonník v paragrafe 708 hovorí: Zmluvou o bežnom účte sa zaväzuje BANKA zriadiť do určitej doby na určitú menu bežný účet pre jeho majiteľa. (spoločnosť X, ale nie je banka, je to platobná inštitúcia) Moja otázka znie: Môžem v účtovníctve účtovať výpis z platobného účtu rovnako ako výpis z bankového účtu?

Ďakujem za odpoveď.