Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Vediem J. účtovníctvo jednej mojej klientke, ktorá je lekárkou a má ambulanciu  v inom meste ako má miesto podnikania. Má auto 100% v podnikaní, účtujeme PHL paušal 80%, bez vedenia knihy jázd, ktoré využíva aj  na presun z miesta podnikania na miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe. Moja otázka znie, je možné takto auto využívať?, pretože sa jedná každý deň  priblížne o 70 – 80 km tam a späť. Za skorú odpoveď ďakujem a zároveň Vás poprosím o zaslanie odpovede na maguthovaeva@gmail.com. Ďakujem Maguthová