Prosím o vysvetlenie zaplatenia dane z dividen. Na Valnom zhromaždení sme odsuhlasili vyplatenie dividend. Fy osobám sme nad 500.- Eur zrazili 7% a odviedli cez finančnú správu. Ale vyplácame dividendy aj Polnohospodárskemu družstvu  a Obecnému uradu . V tomto prípade nevieme či máme aj im stiahnuť 7 %  alebo nam poradte ako máme postupovať. Ďakujem