Dobrý deň,

S.r.o. darovala tovar Materskej škole tovar v hodnote 832 € bez Dph (darovacia zmluva). Ako to zaúčtovať aj z pohľadu DPH a v akej výške ?

Cez ID 543/504 vo výške 832 € a 543/343 vo výške 166,40 €. Takže na účte 543 bude suma 998,40 €, na 504 suma 832 € a na 343 suma 166,40 €. Zároveň bude hodnota 832 € pripočitateľnou položkou v DPPO.  Je to správne ?

Ďakujem