Dobrý deň,

spoločnosť (sro) v ktorej konateľ a spoločník zomrel v roku 2016, aktuálne prebiehajúce dedičské konanie (4 roky).

V roku 2018 FRSR zrušilo registráciu dph, neexistuje komunikácia s FRSR a ani samotné účtovníctvo spoločnosti – na čo už bolo podané trestné oznámenie (všetky tieto skutočnosti budú uvedené v mimoriadnej ÚZ v poznámkach)

Spoločnosť má v majetku nehnuteľnosť – dom a pozemok + vozidlá (tie sa však stratili, taktiež podané trestné oznámenie). Je dôvodné sa domnievať, že spomínaná nehnuteľnosť bola nadhodnotená s cieľom dosiahnuť väčší nadmerný odpočet, čo znamená, že ak by sa dnes predmetná nehnuteľnosť precenila za účelom mimoriadnej ÚZ, cena by bola nižšia.

Alebo nepreceňovať a pokračovať v tzv. „nafúknutej“ cene nehnuteľnosti, s tým že za túto skutočnosť je zodpovedný zosnulý.

Medzičasom vyzerá, že by sa mohla uskutočniť dohoda avšak nový nadobúdateľ tejto obchodnej spoločnosti sa bojí predchádzajúcich nadmerných odpočtov za minulé obdobia a prípadného dorubenia dph. Aký vplyv má deregistrácia DPH za vyššie uvedených skutočností na povinnosti spoločnosti v súvislosti s nadmernými odpočtami dph, resp. čo môže podniknúť FRSR voči novému majiteľovi tejto obchodnej spoločnosti.

Ďakujem za váš čas aj odpoveď