Som dôchodca od marca 2011 a začal som szčo od jún 2011 .odvody do socialnej poisťovne prvý rok nemusím odvádzať .Mám nárok v prípade nemoci na nemocenské dávky keď  ku dnešnému dňu t.j.09.02.2022 za posledné 24 mesiacov som nemocenske odvádzal viac ako 250 dní. Ďakujem