Dobrý deň

Ubytovacie zariadenie akceptuje elektronické rekreačné poukazy, ktorými hostia platia za svoj pobyt. Ako sa, prosím, účtuje v podvojnom účtovníctve v súvislosti s týmito rekreačnými poukazmi – vo vzťahu k vydavateľom poukazov a tiež vo vzťahu k zákazníkom, pri zohľadnení DPH?

Ďakujem.