Či sa na tento produkt – čislo colného sadzobníka  3506.91-  vzťahuje embargo pri vývoze do Ruska.