Číslo colného sadzobníka produktu je  3506.91. Moja otázka znie: Či sa na tento výrobok sťahuje embargo pri vývoze do Ruska