Nastala nová zmena v zákone o ochrane osobných údajov (GDPR) pre rok 2019? ak áno, kde môžem túto zmenu nájsť?