Fyzická osoba a zároveň jednosobová s.r.o. nadobudla nehnuteľnosť formou zníženia ZI svojej sro, ZI bolo predtým zvyšované len peňažnými vkladmi spoločníka /nikdy nie zo zisku/, predmetná nehnuteľnosť bola nadobudnutá v sro kúpou bez DPH cca pred 15 rokmi, cca desať rokov už nie je používaná na podnikateľské účely /prenájom/, ale má ešte nejakú zostatkovú účtovnú hodnotu.

Podlieha tento nepeňažný príjem zo zníženia ZI dani z príjmu?