Pre našu spoločnosť pracujú formou subdodávky živnostníci z Ukrajiny. V zmluve  s nimi  máme uvedené, že ubytovanie majú zabezpečené na náklad našej spoločnosti. Viem, že našej spoločnosti takýto výdavok nevyplýva zo žiadnych predpisov , ani zo  Zákonníka práce ,ani zo Zákona o cestovných náhradách, ale je to jej náklad na dosiahnutie zdaniteľného príjmu. Bez ubytovania by tu ten živnostník neprišiel a teda by nemal kto pre spoločnosť pracovať….Je podľa Vás nejaká obhájiteľnosť takéhoto nákladu ako daňového? A následne i odpočítania dph z faktúry za ubytovanie? Vopred ďakujem za inšpiráciu pri obhajobe takéhoto nákladu.