V princípe rozhodnutím valného zhromaždenia takýto presun urobiť môžete, ale vôbec nevidím dôvod, prečo by ste to mali robiť. Vlastné imanie sa Vám nezmení, nakoľko ide len o prevod medzi účtami vlastných zdrojov. A zrážkovej dani sa samozrejme týmto nevyhnete. Nič iné okrem zápisnice robiť nemusíte.