V prípade oneskorenej registrácie DPH musí spoločnosť dodaniť aj také faktúry, ktoré by v prípade registrácie podliehali preneseniu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j. alebo sa považujú za samozdanenie.