Dobrý deň,

som mzdová účtovníčka a mám problém nájsť v zákonníku práce, zákone o dani z príjmu, zákone o sociálnom poistení či medzi podmienky vyplácania 13-teho a 14-teho platu je zahrnutá podmienka – či môže zamestnávateľ vyplatiť 13-ty a 14-ty plat len vybranej skupine zamestnancov, poprípade len jednému zamestnancovi ? Neviem nájsť § v žiadnom zo spomínaných zákonov, ktorý „prikazuje zamestnávateľovi“ ak sa rozhodne vyplatiť 13-ty a 14-ty plat tak všetkým zamestnancom, samozrejme s ohľadom na splnenie podmienky odpracovania 24 mes. resp.48 mes. (§ 5 odst.7 zákona o dani z príjmu). Prosím o info resp. odkaz na § alebo metodické usmernenie z FS, ktoré by som mohla „použiť“ ako argument pre zamestnávateľa aby vyplatil všetkým zamestnancom, a naopak zamestnancom ako argument, že nemusel vyplatiť všetkým….

Vopred ďakujem za odpoveď

Ing. Podstupková Magdaléna