Používame klasickú (nie elektronickú) registračnú pokladnicu v maloobchodnej prevádzke.

Máme tento tok, tj. 2019, povinnosť zmeniť si klasickú ERP na elektronickú kasu? ak áno, odkedy je táto povinnosť platná? do akého dátumu, termínu je potrebné to zmeniť?