Dobrý deň!

Potrebovala by som poradu. Naša firma predala časť podniku s pozemkami. S kupujúcim sme dohodli, že kúpna cena bude vyplatená v 3 častiach. Prvá je zálohová platba, druhá je 40% z celkovej sumy a tretiu časť uhradia v lehote do 15 dní od právoplatnosti stavebného povolenia vydaného stavebným úradom, alebo maximálne do 31.1.2023. Tretia časť KC je zabezpečená záložným právom. Prvé dve časti KC sme už dostali, v liste vlastníctva už figuruje kupujúci. Takže majetok som vyradila z evidencie, zaúčtovala som zostatkové ceny. Moja otázka je to, že tú tretiu časť kúpnej ceny ako mám zaúčtovať ako pohľadávka?

Ďakujem za pomoc!