Dobrý deň,
 
– som SZČO – FO a účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva. Bola som vlastníčkou nehnuteľnosti
  evidovanej v obchodnom majetku firmy. Nehnuteľnosť som predala fyzicky 28.10.2018 / dohodnutá sumu
  bola zaplatená na účet /.
  Zápis na katastri nehnuteľnosti bol prevedený  07.01.2019.
 
  Ukončila som podnikanie a zrušila živnosť k 01.02.2019.
 
 
  O t á z k a  :   Kedy posledný krát účtujem o predaji nehnuteľnosti ?  V daňovom priznaní za rok 2018 ?
                    
                         Pragmaticky mi to vychádza na rok 2018 – ku konci roku 2018 som už žiadnu nehnuteľnosť
                         nevlastnila !
                         Alebo musím rešpektovať dátum zápisu do katastra /07.01.2019/, teda ukončiť účtovanie
                         nehnuteľnosti až v roku 2019 ??