Prosím ak zivnosť bola obnovená 29.10.20 , za rok 2019 nebolo podané daňové priznanie, má nárok na prvú pomoc 4a?