Slovenská spoločnosť plánuje zamestnať občanov EU, ktorí budú vykonávať prácu pre jeho obchodného partnera v Nemecku.

Vedeli by ste mi prosím zodpovedať otázky s tým súvisiace?:

– aké úkony je potrebné urobiť v súvislosti so zamestnaním občana Rumunska?

– aké úkony je potrebné urobiť v súvislosti s umiestnením nášho zamestnanca (občana Rumunska) ak má vykonávať prácu u nášho obchodného partnera v Nemecku, s ktorým máme podpísanú zmluvu o zabezpečení zákazky (manipulačných skladových prác) v jeho priestoroch v Nemecku?

Ďakujem za vašu odpoveď