príjem v Čechách

Dobrý deň. Sme spoločnosť s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike neplatca DPH. Na území ČR chceme uskutočniť divadelné predstavenie pre verejnosť. Predpredaj vstupeniek nám v ČR bude sprostredkovávať česká firma platca DPH prostredníctvom ticketportálu.Príjem z predaja lístkov nám česká firma pošle na náš účet. Je tento príjem z predaja predmetom dane z príjmu alebo dane z pridanej hodnoty v ČR? Je v ČR limit obratu na ktorú sa vzťahuje DPH? Sme povinný sa v ČR registovať pre daň?